Wychowanie fizyczne

07.12-11.12.2020 r.

RULETKA

Zabawę wykonaj minimum 2 razy w tygodniu. Zakręć kołem tyle razy aż każde z 13 ćwiczeń wykonasz minimum 1 raz. Do zabawy i ćwiczeń możesz zaprosić każdego członka rodziny. Napisz jak wypadłeś, czy są ćwiczenia, które sprawiły Ci trudność.

PRZEPISY GRY W PIŁKĘ SIATKOWĄ

Zapoznaj się z uproszczonymi przepisami gry.

Piłka siatkowa, zwana popularnie siatkówką, jest grą rozgrywaną przez dwa zespoły na boisku przedzielonym siatką. W zależności od warunków możliwe są jej różne wersje, by dzięki swojej wszechstronności mogła być grą dla każdego.

Celem gry jest przebicie piłki nad siatką i spowodowanie jej upadku na boisko przeciwnika oraz zapobieganie dotknięcia przez piłkę boiska własnego. Zespół ma trzy odbicia w celu przebicia piłki (dodatkowo może wystąpić dotknięcie piłki podczas bloku).

Piłka wprowadzana jest do gry z zagrywki. Zagrywka jest to uderzenie wykonywane przez zawodnika spoza linii końcowej, w celu przebicia piłki nad siatką na stronę przeciwnika. Wymiana toczy się do momentu upadku piłki na boisko, poza boiskiem lub gdy zespół nie zdoła przebić piłki na stronę przeciwnika w prawidłowy sposób.

W siatkówce zespół wygrywający wymianę zdobywa punkt. W przypadku, gdy zespół przyjmujący zagrywkę wygrywa wymianę, zdobywa on punkt, prawo do wykonania zagrywki, a zawodnicy tego zespołu dokonują rotacji, przesuwając się o jedną pozycję zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Zadanie dla klasy IV-V:

Zadanie dla klasy VI-VIII:

Uproszczone przepisy w piłkę siatkową:

WYMIARY                                                      

Boisko jest prostokątem o wymiarach 18 x 9 m, otoczonym wolną strefą o szerokości, co najmniej 3 m
z każdej strony.

LINIE BOISKA                                                         

 • Linie ograniczające

Dwie linie boczne i dwie linie końcowe wyznaczają boisko do gry. Wszystkie linie końcowe i boczne wykreślone są wewnątrz boiska do gry.

 • Linia środkowa

Oś linii środkowej dzieli boisko do gry na dwa równe pola o wymiarach 9 x 9 m każde, jednak cała szerokość linii środkowej należy po równo do obu części boiska. Linia ta znajduje się pod siatką pomiędzy liniami bocznymi.

 • Linia ataku

Po obu stronach boiska, linia ataku, której dalsza krawędź wykreślona jest 3 m od osi linii środkowej, wyznacza strefę ataku.

WYSOKOŚĆ SIATKI

Siatka umieszczona jest pionowo nad linią środkową, a jej górna krawędź znajduje się na wysokości 2,43 m dla mężczyzn (2,35 m dla młodzików) i 2,24 m dla kobiet (2,15 m dla młodziczek).

SKŁAD ZESPOŁU

Zespół może składać się maksymalnie z 14 zawodników

ZDOBYCIE PUNKTU

Zespół zdobywa punkt:

 • po skutecznym umieszczeniu piłki w boisku po stronie przeciwnika,
 • kiedy przeciwny zespół popełni błąd,

Wymiana i wymiana zakończona

 • wymiana jest ciągiem zagrań od momentu uderzenia piłki przez zagrywającego, do momentu, gdy piłka jest poza grą,
 • wymiana zakończona to ciąg zagrań, w wyniku którego przyznany jest punkt,
 • jeśli zespół zagrywający wygrywa wymianę – zdobywa punkt i zagrywa dalej.
 • jeśli zespół odbierający wygrywa wymianę – zdobywa punkt i wykonuje następną zagrywkę.

WYGRANIE SETA                                             

 • Set (z wyjątkiem seta decydującego – 5-tego) wygrywa zespół, który pierwszy uzyska 25 punktów z różnicą minimum dwóch punktów.
 • W przypadku remisu 24:24 gra jest kontynuowana do uzyskania różnicy dwóch punktów

WYGRANIE MECZU                                                

Mecz wygrywa zespół, który wygra trzy sety.

W przypadku remisu 2:2 w setach, rozgrywany jest set decydujący (5-ty) do momentu uzyskania przez jeden z zespołów 15 punktów z różnicą minimum dwóch punktów.

USTAWIENIE POCZĄTKOWE ZESPOŁU

 • W grze musi zawsze uczestniczyć po sześciu zawodników w każdym zespole.
 • Ustawienie początkowe zespołów określa porządek rotacji zawodników na boisku. Porządek ten musi być zachowany w ciągu całego seta.
 • Zawodnicy niewystępujący w ustawieniu początkowym są zawodnikami rezerwowymi w tym secie (z wyjątkiem zawodników Libero).

USTAWIENIE W CZASIE GRY

W momencie uderzenia piłki przez zagrywającego, każdy zespół musi znajdować się na własnej stronie boiska, ustawiony zgodnie z porządkiem rotacji (z wyjątkiem zawodnika zagrywającego).

Pozycje zawodników numerowane są następująco:

 • trzej zawodnicy znajdujący się wzdłuż siatki to zawodnicy linii ataku – zajmują pozycje: 4 (lewy ataku), 3 (środkowy ataku) i 2 (prawy ataku);
 • trzej pozostali zawodnicy są zawodnikami linii obrony – zajmują pozycje: 5 (lewy obrony),
  6 (środkowy obrony) i 1 (prawy obrony).

Po wykonaniu zagrywki zawodnicy mogą się przemieszczać i zajmować dowolną pozycję na swojej stronie boiska i w wolnej strefie.

ROTACJA ZAWODNIKÓW

 • Porządek rotacji określony jest przez ustawienie początkowe zespołów i kontrolowany jest
  w zakresie kolejności wykonywania zagrywki i ustawienia zawodników podczas seta.
 • Jeśli zespół odbierający zdobywa prawo do wykonywania zagrywki, zawodnicy dokonują rotacji, przesuwając się o jedną pozycję zgodnie z ruchem wskazówek zegara: zawodnik z pozycji
  2 przechodzi na pozycję 1 i będzie zagrywał, zawodnik z pozycji 1 przechodzi na pozycję 6 itd.

PIŁKA W GRZE

Piłka jest w grze od momentu uderzenia piłki przez zawodnika wykonującego zagrywkę, na którą zezwolił sędzia.

PIŁKA POZA GRĄ

Piłka jest poza grą od momentu popełnienia błędu, który został odgwizdany przez jednego z sędziów.

PIŁKA „W BOISKU”

Piłka jest „w boisku”, jeżeli w którejkolwiek fazie kontaktu z podłożem dotyka boiska, włączając w to linie ograniczające.

PIŁKA „AUTOWA”

Piłka jest „autowa”, gdy:

 • każda część piłki, która dotyka podłoża, jest całkowicie poza liniami ograniczającymi boisko;
 • dotknie przedmiotu poza boiskiem, sufitu lub osoby nieuczestniczącej w grze;
 • dotknie antenek, linek, słupków lub siatki za taśmami bocznymi;
 • przekroczy całkowicie pionową płaszczyznę siatki w przestrzeni pod siatką.

ODBICIA PIŁKI PRZEZ ZESPÓŁ

Odbicie jest to jakikolwiek kontakt z piłką przez zawodnika uczestniczącego w grze.

Zespół ma prawo maksymalnie do trzech odbić piłki (nie licząc bloku) w celu przebicia jej na stronę przeciwnika. Jeśli nastąpi więcej odbić, zespół popełnia błąd: „CZTERY ODBICIA”.

KOLEJNE ODBICIA PIŁKI

Ten sam zawodnik nie może odbić piłki kolejno dwa razy.

JEDNOCZESNE ODBICIA PIŁKI

 • Dwóch lub trzech zawodników może odbić piłkę w tym samym czasie.
 • Kiedy dwóch (trzech) zawodników tego samego zespołu odbije piłkę jednocześnie, liczone są dwa (trzy) odbicia (z wyjątkiem bloku). Jeśli piłkę odbije jeden zawodnik z dwóch (trzech) stykających się, zaliczone jest jedno odbicie piłki. Zderzenie się zawodników próbujących sięgnąć po piłkę nie jest błędem.
 • Kiedy zawodnicy przeciwnych zespołów dotkną jednocześnie piłkę znajdującą się nad siatką i piłka pozostanie w grze, zespół, na którego stronę przeleci piłka, ma prawo do trzech kolejnych odbić. Jeżeli bezpośrednio po takim zagraniu piłka stanie się „autowa”, błąd popełnia zespół po przeciwnej stronie boiska.
 • Jeżeli przy jednoczesnym dotknięciu piłki nad siatką przez dwóch zawodników zespołów przeciwnych piłka zostanie przetrzymana, gra jest kontynuowana.

ODBICIE Z POMOCĄ

 • Wewnątrz pola gry zawodnikowi nie wolno korzystać z pomocy członka swojego zespołu lub dowolnego przedmiotu w celu odbicia piłki.
 • Jednakże zawodnik, znajdujący się w sytuacji, w której może popełnić błąd (dotknąć siatkę, przekroczyć linię środkową boiska itd.), może być zatrzymany lub przytrzymany przez członka swojego zespołu.

CHARAKTERYSTYKA ODBICIA PIŁKI

 • Piłka może dotykać każdej części ciała.
 • Piłka nie może być złapana i/lub rzucona. Piłka może odbić się w dowolnym kierunku.
 • Piłka może dotykać kilku części ciała, pod warunkiem że jest to kontakt jednoczesny.

Wyjątki:

w bloku mogą nastąpić po sobie kolejne dotknięcia piłki wykonane przez jednego lub kilku zawodników, pod warunkiem że kontakt z piłką ma miejsce w jednym zagraniu;

BŁĘDY W GRZE PIŁKĄ

CZTERY ODBICIA: zespół wykonuje cztery odbicia zanim przebije piłkę na stronę przeciwnika.

ODBICIE Z POMOCĄ: zawodnik korzysta z pomocy członka swojego zespołu lub dowolnego przedmiotu
w celu odbicia piłki wewnątrz pola gry.

PIŁKA RZUCONA: piłka została złapana i/lub rzucona, a nie odbita.

PODWÓJNE ODBICIE: zawodnik odbija piłkę dwa razy bezpośrednio po sobie lub piłka dotyka kolejno różnych części jego ciała.

PIŁKA PRZY SIATCE

Piłka przebijana na pole przeciwnika musi przelecieć nad siatką w przestrzeni przejścia.

PIŁKA W SIATCE

Piłka skierowana w siatkę może być ponownie odbita w ramach trzech odbić zespołu.

SIĘGANIE NAD SIATKĄ NA STRONĘ PRZECIWNIKA

 • Podczas blokowania blokujący może dotykać piłkę znajdującą się po drugiej stronie siatki, pod warunkiem, że nie wpływa na grę przeciwnika przed lub w czasie wykonywania przez niego ataku.
 • Po ataku dozwolone jest przełożenie ręki na drugą stronę siatki, pod warunkiem, że dotknięcie piłki miało miejsce we własnej przestrzeni.

PRZEJŚCIE POD SIATKĄ

 • dozwolone jest wkroczenie pod siatką w przestrzeń przeciwnika, pod warunkiem, że nie wpływa to na jego grę,
 • dotknięcie boiska po stronie przeciwnika stopą (stopami) jest dozwolone, pod warunkiem że co najmniej część stopy (stóp) ma kontakt z linią środkową lub znajduje się nad tą linią,
 • dotknięcie boiska po stronie przeciwnika jakąkolwiek częścią ciała powyżej stóp jest dozwolone, pod warunkiem że nie wpływa to na grę przeciwnika,

KONTAKT Z SIATKĄ

 • Kontakt zawodnika z siatką pomiędzy antenkami podczas gry piłką jest błędem. Gra piłką obejmuje między innymi wyskok, uderzenie piłki (albo jego próbę) i bezpieczne lądowanie, dające gotowość do nowej akcji.
 • Nie jest błędem, jeśli siatka, w którą została skierowana piłka, dotknie zawodnika zespołu przeciwnego.

BŁĘDY ZAWODNIKA PRZY SIATCE

 • Zawodnik dotyka piłkę lub zawodnika drużyny przeciwnej w przestrzeni przeciwnika przed lub
  w czasie wykonania przez przeciwnika ataku.
 • Zawodnik wpływa na grę przeciwnika, wkraczając pod siatką w jego przestrzeń.
 • Zawodnik dotyka całą stopą (stopami) boisko przeciwnika.

WYKONANIE ZAGRYWKI                                      

 • Piłka musi być uderzona dłonią lub dowolną częścią ręki po podrzuceniu jej w górę lub upuszczeniu w dół z jednej lub obydwu dłoni.
 • Dozwolone jest tylko jedno podrzucenie lub upuszczenie piłki. Dopuszczalne jest kozłowanie piłki oraz jej przekładanie z ręki do ręki.

ATAK

 • Każde zagranie, w wyniku, którego piłka kierowana jest na stronę przeciwnika – z wyjątkiem zagrywki i bloku – jest atakiem.
 • Podczas ataku dopuszcza się „kiwanie” (odbicie piłki końcami palców), pod warunkiem,
  że odbicie jest czyste i piłka nie jest złapana lub rzucona.
 • Atak staje się spełniony w momencie, gdy piłka przekroczy całkowicie pionową płaszczyznę siatki lub zostanie dotknięta przez przeciwnika.

BLOKOWANIE

Blokowanie jest to zagranie zawodników znajdujących się w pobliżu siatki, którzy sięgają powyżej jej górnej krawędzi w celu uniemożliwienia przejścia piłki ze strony przeciwnika – bez względu na to,
na jakiej wysokości następuje kontakt z piłką. Jedynie zawodnicy linii ataku mogą wykonać blok spełniony, jednak w momencie kontaktu z piłką przynajmniej część ciała musi znajdować się powyżej górnej krawędzi siatki.

DOTKNIĘCIE PIŁKI W BLOKU

Mogą wystąpić następujące po sobie (zarówno szybkie, jak i ciągłe) dotknięcia piłki przez zawodnika lub zawodników blokujących, pod warunkiem, że są wykonane w jednym zagraniu.

BLOK I KOLEJNE ODBICIA ZESPOŁU

Dotknięcie piłki przez blokujących nie jest liczone jako odbicie piłki przez zespół. Po dotknięciu piłki przez blokujących zespół ma, zatem prawo do trzech odbić w celu przebicia piłki na stronę przeciwną.

BLOKOWANIE ZAGRYWKI                                         

Blokowanie zagrywki przeciwnika jest zabronione.

 

Przykładowe ćwiczenia w ruchu do wyboru i w miarę możliwości pogodowych, czasowych oraz przestrzegając obowiązujących restrykcji sanitarno-epidemiologicznych:

spacer – marsz – trucht – bieg – taniec przy Just Dance

Potwierdzenie wykonania zadań z wychowania fizycznego proszę przesłać na koniec tygodnia (piątek).