Informatyka klasa VI

 Prace przesyłamy na adresy:

Anna Elżbieciak: nauczycielzso12gliwice@gmail.com

Konsultacje z informatyki po wcześniejszym uzgodnieniu

Anna Elżbieciak  wtorek 15.10

ZADANIA DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Klasa praca z programem Scretch

Projekt 1

Zadaniem kota jest:

 • Przywitanie przez.
 • Poruszanie się raz w prawo raz w lewo.
 • Wydawanie dźwięków.
 • Zdarzenie powinno powtarzać się 10 razy i zaczynać się KIEDY (zielona flaga).

Dodanie tła

Przykład >>

Projekt 2

 • Trzy duszki.
 • Każdy duszek reaguje na kliknięcie.
 • Pierwszy duszek pojawia się i znika – dodanie dźwięku.
 • Drugi duszek powiększa się i zmniejsza – dodanie dźwięku.
 • Trzeci duszek porusza się i obraca.
 • Wykonanie własnego tła do projektu.

 Przykład >>

Projekt 3 – Latająca papuga

 • Usuń kota
 • Wstawić nowego duszka papugę
 • Kiedy klawisz spacji
 • Następny kostium
 • Przesuń o 10 kroków
 • Powtórz 10 razy (dostosować to do własnych
 • Czekaj jedną dziesiątą .1
 • Idź do X….. Y…….
 • Zmienić tło

Przykład >>

Projekt 4 – Własny duszek

 • Rysujemy nowego duszka
 • Kiedy zielona flaga
 • Zawsze
 • Zmień efekt
 • Zmień efekt
 • Przesuń o 10 roków
 • Obróć o 1 stopień
 • Jeżeli na brzegu odbij się

 Przykład >>

Projekt 5 – Własny blok

Definiuj własny blok np: skacz

 • Ruch – zmień y o 25
 • Kontrola – czekaj 1 s
 • Ruch – zmień y o -25
 • Kiedy zielona flaga
 • Więcej bloków – skacz
 • Czekaj 1 s
 • Więcej bloków – skacz
 • Czekaj 1 s
 • Więcej bloków – skacz

 Przykład >>