Aktualności

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Dyrektor Zespołu Szkól Ogólnokształcących Nr 12 w Gliwicach zaprasza serdecznie wszystkich uczniów na rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021 według następującego harmonogramu:

  • klasy 7-8 o godz. 8.30 w klasach z wychowawcą
  • klasy 4-6 o godz. 9.00 w klasach z wychowawcą
  • klasy 2-3 o godz. 9.30 w klasach z wychowawcą
  • klasy 1 o godz. 10.00 w klasach z wychowawcą

Zwracamy  szczególną uwagę, aby rodzice uczniów jak i wszyscy uczniowie posiadali swoje maseczki ochronne i przed wejściem do szkoły zdezynfekowali ręce.

Prosimy o zapoznanie się z informacją, którym wejściem wchodzi dana klasa do szkoły. Na drzwiach wejściowych do szkoły zostaną umieszczone oznaczenia od litery A do G ( siedem wejść do szkoły).

OZNACZENIA WEJŚĆ UCZNIÓW POSZCZGÓLNYCH KLAS  DO SZKOŁY

A – wejście od bramy,  klasa:

VII BG– sala 14, wych. Grażyna Borkiewicz-Barszcz

VIII CE– sala 19, wych. Edyta Ciechanowska

B – wejście od dziedzińca przy sali 14, klasa:

VII BS– sala 15, wych. Beata Kałusek

VIII PG -sala 13 , wych. Grażyna Przystasz

C – wejście od dziedzińca przy zejściu do piwnicy, klasa:

IV DB– sala 17, wych. Barbara Kłos-Dobosz
VI LA– sala 10, wych. Sabina Długosz

VII KU– sala 21, wych. Barbara Kumon-Maciejko

D – wejście główne od dziedzińca, klasa:

IV KD– sala 8, wych. Dorota Kucza

V DJ– sala2b, wych. Joanna Duda

VI JJ– sala 2, wych. Justyna Juranko

E   –  wejście przy sali gimnastycznej, klasa :

 I SK– sala 4, wych. Katarzyna Szczepkowska

III NR– sala 3, wych. Renata Nestorowicz

F – wejście od placu zabaw przy łączniku z przedszkolem – drzwi metalowe, klasa:

I WA– sala 1, wych. Aneta Wójtowicz

II SJ– sala 28, wych. Jolanta Spiryn

III AB– sala 27, wych. Alicja Badura

G wejście od placu zabaw – drzwi przeszklone, klasa:

II ŻK– sala 12, wych. Katarzyna Żydek

 III DS– sala 11, wych. Anna Janicka

Rodziców klas pierwszych prosimy o przyniesienie rogu obfitości dla swojego dziecka i osobiste wniesienie go do wyznaczonej sali. W związku z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa Covid-19 prosimy, aby z jednym uczniem klasy pierwszej przyszli tylko rodzice.

 

                                                                                  Dyrektor Szkoły

                                                                                  Krystyna Blacha