Pedagog szkolny

PEDAGOG SZKOLNY ELŻBIETA ELŻBIECIAK

Harmonogram  pracy:

Wtorek    8.15 – 15.20

Środa       8.15 – 16.10

Czwartek 8.15 – 15.20

Piątek       8.15 – 15.20

W czasie nauczania zdalnego proszę o kontakt przez dziennik elektroniczny lub za pośrednictwem sekretariatu szkoły.

W każdy wtorek i piątek od godziny 9 – 11 jest możliwość bezpośredniego kontaktu na platformie Teams. 

 

Urząd Miasta Gliwice

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Szanowni Państwo,

w ostatnim, kilkumiesięcznym okresie zauważyliśmy zdecydowany wzrost zażywania przez młodzież różnych środków psychoaktywnych, a zwłaszcza lekarstw, które są dostępne tylko na receptę lub tych, które można nabyć bez recepty. Najczęściej zażywane leki to: clonazepam, tramadol, acodin , thiocodin, a także wiele innych.

Wszystkie te leki zażywane w niewłaściwy sposób są szczególnie niebezpieczne dla zdrowia i życia osób, które z nimi eksperymentują. Lekami tymi można doprowadzić do przedawkowania lub szybkiego i bardzo silnego uzależnienia. Więcej informacji na temat działania tych leków można znaleźć min. na ulotce informacyjnej zamieszczonej w każdym opakowaniu przy zakupie lekarstwa.

W trosce o nasze dzieci i młodzież, zwracamy się z APELEM do rodziców o nielekceważenie niepokojących zachowań wśród dzieci. Jeśli rodzic ma podejrzenia, że dziecko ma lub mogło mieć kontakt z tymi, lub innymi środkami odurzającymi, należy bezzwłocznie skonsultować się u specjalistów – ważna jest szybka reakcja!

Fundacja Arka Noego z Gliwic od wielu lat prowadzi systematyczne programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży oraz rodziców- zapraszamy do nieodpłatnych konsultacji tel. 668 630 980.

 Porad można szukać także w innych placówkach terapii uzależnień.

Zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie tej informacji wśród rodziców za pośrednictwem szkół z terenu miasta Gliwice.

Z poważaniem

Grzegorz Antosz

Fundacja Arka Noego