Śląsk – moja mała ojczyzna…

 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 w Gliwicach

ZAPRASZA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W XV EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „ŚLĄSK – MOJA MAŁA OJCZYZNA SCHLESIEN – MEINE KLEINE HEIMAT” 

Celem konkursu jest zachęcanie uczniów do zwrócenia uwagi na specyfikę i bogactwo krajobrazu śląskiego oraz poszerzania znajomości kultury, historii i tradycji tego regionu.

TEGOROCZNY TEMAT WIODĄCY:

Byfyj – niemy świadek historii, tradycji i kultury Śląska.
KRĘGI TEMATYCZNE PRAC KONKURSOWYCH: Każdy z tematów może być realizowany w dowolnej technice.
1. BYFYJ – SMAK DZIECIŃSTWA.
2. CO SKRYWA BYFYJ? – ZAWARTOŚĆ BYFYJOWYCH SZUFLADEK I SZAFEK JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY O TRADYCJACH ŚLĄSKA I JEGO MIESZKAŃCACH.
3. HISTORIA JEDNEGO BYFYJA – OPOWIADANIA O LOSACH MEBLA I LUDZI, KTÓRYM SŁUŻYŁ.
4. BYFYJ W LITERATURZE, SZTUCE I FILMIE O TEMATYCE ŚLĄSKIEJ.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udzielają koordynatorki –  Agnieszka Lekszycka i Grażyna Borkiewicz- Barszcz

Adres mailowy: heimat@onet.pl

Regulamin konkursu:
1. Termin nadsyłania prac: 9 listopada 2018 r. Liczy się data wpływu pracy.
2. Uczestnicy: uczniowie dziennych szkół i placówek oświatowych lub ognisk pracy pozaszkolnej województw: śląskiego i opolskiego mieszczący się w przedziale wiekowym od 6 do 19 roku życia.
3. Technika wykonania: do wyboru – prace plastyczne (rysunki, obrazy, kolaże, fotografie), albumy, prezentacje multimedialne, komiksy, prace literackie (eseje, wiersze, opowiadania), prace przestrzenne.
4. Prace mogą być wykonywane w językach: polskim, śląskim, czeskim lub niemieckim.
5. Prace należy wykonywać indywidualnie.
6. Ocenie podlegać będą: oryginalność w realizacji tematu, poprawność merytoryczna, wartość estetyczna i wkład pracy. Prace nie mogą być powielanym szablonem.
7. Prace oceniane będą w kategoriach zróżnicowanych ze względu na:
a) technikę wykonania,
b) grupę wiekową– 6 – 9 lat, 10 – 12, 13 – 15 i 16 – 19 lat.
8. Prezentacje multimedialne oraz inne prace wykorzystujące źródła informacji powinny być zaopatrzone w bibliografię
9. Prace zniszczone, uszkodzone w trakcie transportu bądź prace komputerowe, których odtworzenie jest niemożliwe nie zostają dopuszczone do konkursu.
10. Opis prac: na odwrocie pracy konkursowej należy umieścić informację zawierającą wyłącznie: wiek autora oraz jego symbol (godło). Formularz zgłoszeniowy (według wzoru zamieszczonego w regulaminie wydrukowanego w formacie A4) należy umieścić w oznaczonej godłem NIEZAKLEJONEJ kopercie, która zostanie dostarczona wraz z pracą. Godło umieszczone na pracy oraz na kopercie powinno być takie samo.
11. Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się 14 listopada 2017 r. Wyniki zostaną ogłoszone do 16 listopada na stronie internetowej szkoły. O przyznaniu nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Finałowa gala odbędzie się 22 listopada 2018 r. w ZSO 12 w Gliwicach.
12. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagrody w którejś z kategorii.
13. Organizatorzy nie odsyłają prac zgłoszonych na konkurs.
14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wystawiania i publikowania nadesłanych prac.
15. W razie braku możliwości uczestniczenia w finałowej uroczystości nagrody będą wysłane pocztą po Nowym Roku tylko do miejsc znacznie (powyżej 30 km) oddalonych od siedziby organizatora. Pozostałe nagrody należy odebrać w sekretariacie szkoły.

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>

Laureaci 2018

Laureaci 2017

Laureaci 2016

Laureaci 2015

Laureaci 2014

Laureaci 2013

Laureaci 2012

Laureaci 2011

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.