Konkurs kolędy niemieckiej „ALLE JAHRE WIEDER”

REGULAMIN KONKURSU KOLĘDY NIEMIECKIEJ
„ALLE JAHRE WIEDER”


1. Uczestnikami konkursu są dzieci przedszkolne i uczniowie klas Szkół Podstawowych.

2. Termin konkursu: 10.12.2019 r. godz. 10.00

3. Miejsce konkursu: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 w Gliwicach, ul. Płocka 16

4. Organizatorzy konkursu:

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 w Gliwicach,
  • oddział DFK Łabędy działający przy Towarzystwie Społeczno – Kulturalnym Niemców Województwa Śląskiego.

5. Koordynatorzy Konkursu: Sabina Długosz, Beata Kałusek, Dorota Kucza.

6. W konkursie mogą wziąć udział: soliści, duety oraz zespoły wokalne/wokalno – instrumentalne (maksymalna liczba osób to 15).

7. Uczestnicy oceniani będą w trzech kategoriach wiekowych:

  • dzieci przedszkolne,
  • uczniowie klas 1 – 3,
  • uczniowie klas 4 – 8.

8. Każdy wykonawca biorący udział w konkursie prezentuje jeden utwór w języku niemieckim (kolędę lub piosenkę bożonarodzeniową). Jedna placówka może przesłać maksymalnie trzy zgłoszenia. Prezentacja utworu nie powinna przekraczać 5 minut. Uczestnicy zobowiązani są do przyjścia i zgłaszania się do Konkursu z własnym podkładem muzycznym. Akompaniament może być wykonywany przez uczestnika lub osobę towarzyszącą. Nie akceptuje się techniki playbacku. Podkłady muzyczne należy nagrać na płytę CD lub nośnik MP3, podpisać imieniem i nazwiskiem oraz dopisać nazwę szkoły.

9. Jury oceniać będzie:

  • poziom warsztatu muzycznego,
  • wymowę, poprawność językową i artykulację,
  • ogólny wyraz artystyczny, w tym sposób prezentacji utworu.

10. Zgłoszenia należy przesyłać do 25.11.2019 r. na adres organizatorów, tylko i wyłącznie według wzoru karty zgłoszenia dołączonego do regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń, których ilość uczestników przekraczać będzie liczbę 15, ze względu na ograniczony limit czasowy przebiegu konkursu. Liczy się data wpływu zgłoszenia.

11. Wyniki działań komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.

12. Wszyscy uczestnicy jak i opiekunowie otrzymają podziękowania i dyplomy uczestnictwa, a zdobywcy I, II i III miejsca nagrody. Zespoły otrzymują nagrody dla szkoły.

13. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu przesłuchań. Ogłoszenie wyników nastąpi po przerwie, podczas której odbywać się będą obrady Jury.

14. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 17
ul. Płocka 16, 44-164 Gliwice
tel. / fax.: ( 0-32) 270-15-17
e – mail: sekretariat@zso12.gliwice.eu

  • Wyrażenie zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych w nim zawartych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji celów Konkursu przez organizatorów. (w rozumieniu Ustawy z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. z 1997r., nr 133, poz. 883), jak również na publikowanie zdjęć uczestników i zwycięzców Konkursu na stronach internetowych organizatorów.
  • zgłoszenie się uczestników u osoby sprawdzającej obecność przy wejściu najpóźniej

15 minut przed rozpoczęciem Konkursu w dniu 10.12.2019 r.

15. Udział w konkursie jest bezpłatny. Koszty przejazdu i ubezpieczenia pokrywają uczestnicy. Kolejność występowania uczestników zostanie ustalona przez organizatorów. Organizator ma prawo do zmiany kolejności występowania w trakcie trwania konkursu. Informacje o planowanym harmonogramie występów zostaną zamieszczone na stronie internetowej organizatora najpóźniej do dnia 09.12.2019 r.

16. Konkurs sfinansowany jest ze środków Konsulatu RFN i Urzędu Miasta, pozyskanych za pośrednictwem Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego.