Konkurs kolędy niemieckiej „ALLE JAHRE WIEDER”

Szanowni Państwo, 

w związku z sytuacją epidemiologiczną oraz obostrzeniami, jakimi zostały objęte szkoły i życie społeczne, a także nikłym zainteresowaniem udziału w konkursie ALLE JAHRE WIEDER,  jesteśmy zmuszeni odwołać tegoroczną edycję. 
 
W związku z powyższym zapraszamy do udziału w konkursie w przyszłym roku szkolnym, mając nadzieję, że nic nie stanie na przeszkodzie w jego zorganizowaniu. 
Liczymy na Państwa zrozumienie w podjętej decyzji.
 
Łączymy pozdrowienia z życzeniami zdrowia
Organizatorki
 

REGULAMIN KONKURSU KOLĘDY NIEMIECKIEJ
„ALLE JAHRE WIEDER”


1. Uczestnikami konkursu są dzieci przedszkolne i uczniowie klas Szkół Podstawowych.

2. Termin konkursu: 04.12.2020 r.

3. Miejsce konkursu: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 w Gliwicach, ul. Płocka 16

4. Organizatorzy konkursu:

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 w Gliwicach,
 • oddział DFK Łabędy działający przy Towarzystwie Społeczno – Kulturalnym Niemców Województwa Śląskiego.

5. Koordynatorzy Konkursu: Sabina Długosz, Dorota Kucza.

6. W konkursie mogą wziąć udział: soliści, duety oraz zespoły wokalne/wokalno – instrumentalne (maksymalna liczba osób to 15).

7. Uczestnicy oceniani będą w trzech kategoriach wiekowych:

 • dzieci przedszkolne,
 • uczniowie klas 1 – 3,
 • uczniowie klas 4 – 8.

8. Każdy wykonawca biorący udział w konkursie prezentuje jeden utwór w języku niemieckim (kolędę lub piosenkę bożonarodzeniową). Jedna placówka może przesłać maksymalnie trzy zgłoszenia. Prezentacja utworu nie powinna przekraczać 5 minut. Uczestnicy zobowiązani są do nagrania i przesłania wykonanej piosenki w formie video, umożliwiającej sprawdzenie wiarygodności występu. Akompaniament może być wykonywany przez uczestnika lub osobę towarzyszącą. Nie akceptuje się techniki playbacku. Nagrany plik video powinien spełniać następujące wymagania:

 • format pliku – mp4
 • nazwa pliku opatrzona imieniem i nazwiskiem uczestnika lub nazwą zespołu, kategorią wiekową oraz nazwą placówki (przykład: ISKIERKI_1-3_SP17)

9. Jury oceniać będzie:

 • poziom warsztatu muzycznego,
 • wymowę, poprawność językową i artykulację,
 • ogólny wyraz artystyczny, w tym sposób prezentacji utworu.

10. Zgłoszenia należy przesyłać do 27.11.2019 r. na adres organizatorów, tylko i wyłącznie według wzoru karty zgłoszenia dołączonego do regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń, których ilość uczestników przekraczać będzie liczbę 15, zgłoszeń nie zawierających kompletnej karty zgłoszenia wraz ze stosownymi zgodami oraz nagrań nie spełniających wymogów objętych ww. regulaminem. Liczy się data wpływu zgłoszenia.

11. Wyniki działań komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.

12. Wszyscy uczestnicy jak i opiekunowie otrzymają podziękowania i dyplomy uczestnictwa, a zdobywcy I, II i III miejsca nagrody. Zespoły otrzymują nagrody dla szkoły.

13. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu przesłuchań tj. 04.12.2020r. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły. Nagrody dla zwycięzców zostaną dostarczone do szkół osobiście lub drogą pocztową.

14. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

 • wypełnienie karty zgłoszenia oraz PODPISANIE WSZYSTKICH WYMAGANYCH ZGÓD umieszczonych na karcie zgłoszenia przez rodziców/prawnych opiekunów uczestników konkursu i wysłanie jej na dres mailowy do dn. 27.11.2020 r. wraz z nagraniem video występu uczestnika: konkursallejahre@gmail.com

15. Udział w konkursie jest bezpłatny.

16. Konkurs sfinansowany jest ze środków Konsulatu RFN i Urzędu Miasta, pozyskanych za pośrednictwem Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego.

 

17. Ostateczna organizacja przebieg i sfinalizowanie ww. konkursu zależne jest od sytuacji epidemiologicznej.