Aktywna tablica

Nasza szkoła wzięła udział w Rządowym Programie Rozwijania Szkolnej Infrastruktury “Aktywna Tablica”. Dzięki dotacji rządowej wyposażyliśmy naszą placówkę w dwa interaktywne monitory dotykowe.

Program opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.