Aktualności

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Drodzy Uczniowie i Rodzice Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Gliwicach informujemy, że wniosek złożony przez naszą szkołę przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacji formalnej oraz oceny merytorycznej. Tym sposobem uzyskaliśmy rządowe wsparcie w kwocie 12 tyś. złotych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Priorytet 3 – rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci  i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Cel główny:

  • Uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych oraz pedagogicznych.

Cele szczegółowe:

  • Zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych i pedagogicznych przez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek;
  • Wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych;
  • Rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi lub bibliotekami pedagogicznymi.

Wsparcie finansowe może być udzielone na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) za wyjątkiem słowników, encyklopedii, podręczników, filmów, gier komputerowych i planszowych.

Pragniemy zasięgnąć Państwa opinii. Jeżeli macie jakieś sugestie, chcecie zaproponować książki, które powinny się znaleźć na półkach w bibliotece to prosimy o podanie tytułu i autora proponowanych książek.

Wśród uczniów rozpowszechniona zostanie „ANKIETA DLA RODZICÓW”, prosimy o jej rzetelne wypełnienie i natychmiastowy zwrot do biblioteki.

Uczniowie również swoje propozycje mogą składać do „SKRZYNKI ŻYCZEŃ” znajdującej się w bibliotece.

Zaproponowana literatura zostanie przeanalizowane pod kątem zasadności zakupu, biorąc pod uwagę przede wszystkim aktualny stan księgozbioru i potrzeby czytelników. Ostateczna propozycja zakupu zostanie zamieszczona na stronie internetowej i na gazetce w bibliotece oraz przedstawiona do zaopiniowania przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

Z góry dziękuję bibliotekarz Joanna Duda