Kalendarium

Organizacja Roku Szkolnego 2019/2020

Kiermasz szkolny “Spotkanie z Mikołajem”07.12.2019 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2019 r. – 01.01.2020 r.
 Ferie zimowe 13.01.2020 r. – 26.01.2020 r.
Rekolekcje wielkopostne
30.03.2020 r. – 01.04.2020 r.
klasy I-IV – 9.30
klasy V-VIII – 10.30
 Wiosenna przerwa świąteczna 09.04.2020 r. – 14.04.2020 r.
 Zakończenie roku szkolnego 26.06.2020 r.
klasy VIII – 8.30 sala gimnastyczna
klasy II-VII – 10.30 w swoich salach
klasy I – 10.30 sala gimnastyczna

Dni wolne od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. w tych dniach w szkole odbywają się zajęcia opiekuńcze (czynna świetlica)

 • 14.10.2019 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych,
 • 12.06.2020 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych,

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 • 01.11.2019 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 • 11.11.2019 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 • 06.01.2020 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 • 01.05.2020 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 • 03.05.2020 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 • 11.06.2020 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

Zebranie z rodzicami. Możliwość indywidualnych rozmów z nauczycielami

 • 04.11.2019 r. – godz. 17.00-19.00

Indywidualne rozmowy wychowawców i nauczycieli z rodzicami

 • 23.03.2020 r. – godz. 16.00-18.00

Indywidualne rozmowy z rodzicami – powiadomienie o zagrażających ocenach niedostatecznych i nieodpowiedniej ocenie z zachowania

 • 07.01.2020 r. – godz. 16.00-18.00
 • 19.05.2020 r. – godz. 16.00-18.00

Poinformowanie uczniów o wystawieniu ocen z przedmiotów i oceny z zachowania

 • 29.01.2020 r. – I semestr
 • 10.06.2020 r. – II semestr

Zebranie z rodzicami – podsumowanie wyników klasyfikacji za pierwszy semestr

 • 11.02.2020 r.
  • klasy I-III – 17.00
  • klasy IV-V – 17.30
  • klasy VI-VIII – 18.00

Terminy egzaminów dla ósmoklasistów

 Egzamin ósmoklasisty – język polski 21.04.2020 r. – godz. 9.00
 Egzamin ósmoklasisty – matematyka 22.04.2020 r. – godz. 9.00
 Egzamin ósmoklasisty – język obcy 23.04.2020 r. – godz. 9.00