Kalendarium

Organizacja Roku Szkolnego 2019/2020

Zimowa przerwa świąteczna 
23.12.2020 r. – 1.01.2021 r.
 Ferie zimowe 
1.02.2021 r. – 14.02.2021 r.
Rekolekcje wielkopostne
22, 23, 24 marca 2021 r.
 Wiosenna przerwa świąteczna 

1.04.2021 r. – 6.04.2021 r.

 Zakończenie roku szkolnego 
25 czerwca 2021 r.
klasy VIII – 8.30 sala gimnastyczna
klasy IV-VII – 10.30 w swoich salach
klasy I-III – 11.30 sala gimnastyczna

Dni wolne od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. w tych dniach w szkole odbywają się zajęcia opiekuńcze (czynna świetlica)

  • 4 stycznia 2021 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych,
  • 5 stycznia 2021 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych,
  • 4 czerwca 2021 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych,

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  • 11 listopada 2020 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

  • 6 stycznia 2021 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

  • 3 maja 2021 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

  • 3 czerwca 2021 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

Termin

Godz.

Zadania

od 14.09.20 r. do 24.09.20 r.

1700-1800

Zebrania organizacyjne z rodzicami.

Możliwość indywidualnych rozmów z nauczycielami.

W ciągu całego roku szkolnego

Indywidualne kontakty wychowawców i nauczycieli z rodzicami / opiekunami prawnymi, ustalane przez nauczyciela w porozumieniu z rodzicami / prawnymi opiekunami ucznia.

Przekazywanie bieżących informacji realizowane przez e-dziennik.

18.12.20 r.

17.05.21 r.

1700-1800

Indywidualne rozmowy wychowawcy – powiadomienie rodziców / prawnych opiekunów o zagrażających uczniom stopniach niedostatecznych i nieodpowiedniej lub nagannej ocenie z zachowania.

14.01.21 r.

10.06.21 r.

Wystawienie stopni z przedmiotów i oceny zachowania – poinformowanie uczniów.

21.01.21 r.

17.06.21 r.

13 00

Konferencja klasyfikacyjna kl. I- VIII SP 17

26.01.21 r.

1700-1800

Podsumowanie wyników klasyfikacji za I okres roku szkolnego 2020/2021 w formie ustalonej przez wychowawcę, uzależnionej od sytuacji epidemicznej.

Terminy egzaminów dla ósmoklasistów

Termin

Zadania

25 maja 2021 r.

Egzamin Ósmoklasisty
– język polski

DLA UCZNIÓW NIEZDAJĄCYCH EGZAMINÓW SĄ TO DNI WOLNE
OD NAUKI

26 maja 2021 r.

Egzamin Ósmoklasisty – matematyka

27 maja 2021 r.

Egzamin Ósmoklasisty
– język obcy

2 lipca 2021 r.

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

 

do 8 lipca 2021 r.

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji

 

9 lipca 2021 r.

Termin wydawania zdającym zaświadczeń oraz informacji