Kalendarium

Organizacja Roku Szkolnego 2021/2022

Zimowa przerwa świąteczna 
23.12.2022 r. – 01.01.2023 r.
 Ferie zimowe 
16.01.2023 r. – 29.01.2023 r.
 Wiosenna przerwa świąteczna 

06.04.2023 r. – 11.04.2023 r.

 Zakończenie roku szkolnego 
23 czerwca 2023 r.
 • 9 00 kl. 8 – SP 17
 • 10 30 kl. 4 – 7 SP 17
 • 11 30 kl. 1 – 3 SP 17

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. w tych dniach w szkole odbywają się zajęcia opiekuńcze (czynna świetlica)

 • 31 października 2022 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych,
 • 2,4,5 maja 2023 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych,
 • 23 czerwca 2023 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych,

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 • 1 listopada 2022 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

 • 11 listopada 2022 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 • 1 maja 2023 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

 • 3 maja 2023 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

 • 08 czerwca 2023 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

Terminy egzaminów dla ósmoklasistów

Termin

Zadania

23 maja 2023 r.

Egzamin Ósmoklasisty
– język polski

DLA UCZNIÓW NIEZDAJĄCYCH EGZAMINÓW SĄ TO DNI WOLNE
OD NAUKI

24 maja 2023 r.

Egzamin Ósmoklasisty

– matematyka

25 maja 2023 r.

Egzamin Ósmoklasisty
– język obcy

3 lipca 2023 r.

Ogłoszenie wyników Egzaminu Ósmoklasisty 

29 sierpnia 2023 r.

Egzamin poprawkowy

 

Termin

Godz.

Zadania

15.09.22 r. kl. 1 – 8

1700 -1800

Zebrania organizacyjne z rodzicami.

Możliwość indywidualnych rozmów z nauczycielami.

W ciągu całego roku szkolnego

Indywidualne kontakty wychowawców i nauczycieli z rodzicami / opiekunami prawnymi, ustalane przez nauczyciela w porozumieniu z rodzicami / prawnymi opiekunami ucznia.

Przekazywanie bieżących informacji realizowane przez e-dziennik.

12.12.22 r.

15.05.23 r.

1600 -1800

Indywidualne rozmowy wychowawcy – powiadomienie rodziców / prawnych opiekunów o zagrażających uczniom stopniach niedostatecznych i nieodpowiedniej lub nagannej ocenie z zachowania.

05.01.23 r.

7.06.23 r.

Wystawienie stopni z przedmiotów i oceny zachowania – poinformowanie uczniów.

12.01.23 r.

15.06.23 r.

13 00

Konferencja klasyfikacyjna
kl. I- VIII SP 17

12.01.23 r.

1600 -1800

Podsumowanie wyników klasyfikacji za I okres roku szkolnego 2022/2023 w formie ustalonej przez wychowawcę, uzależnionej od sytuacji epidemicznej.