Kalendarium

Organizacja Roku Szkolnego 2021/2022

I okres roku szkolnego 2021/2022

1.09.21 r. do 23.01.22 r.

II okres roku szkolnego 2021/2022

24.01.22 r. do 24.06.22 r.

Zimowa przerwa świąteczna 
23.12.2021 r. – 2.01.2022 r.
 Ferie zimowe 
14.02.2022 r. – 27.02.2022 r.
 Wiosenna przerwa świąteczna 

14.04.2022 r. – 19.04.2022 r.

 Zakończenie roku szkolnego 
24 czerwca 2022 r.
  • 8 30 kl. 8 – SP 17
  • 10 30 kl. 4 – 7 SP 17
  • 11 30 kl. 1 – 3 SP 17

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. w tych dniach w szkole odbywają się zajęcia opiekuńcze (czynna świetlica)

  • 12 listopada 2022 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych,
  • 2 maja 2022 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych,
  • 17 czerwca 2022 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych,

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  • 11 listopada 2021 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

  • 6 stycznia 2022 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

  • 3 maja 2022 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

  • 16 czerwca 2022 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

Terminy egzaminów dla ósmoklasistów

Termin

Zadania

4, 5, 6 kwietnia 2022 r.

Rekolekcje wielkopostne
(czynna świetlica)

24 maja 2022 r.

Egzamin Ósmoklasisty
– język polski

DLA UCZNIÓW NIEZDAJĄCYCH EGZAMINÓW SĄ TO DNI WOLNE
OD NAUKI

25 maja 2022 r.

Egzamin Ósmoklasisty

– matematyka

26 maja 2022 r.

Egzamin Ósmoklasisty
– język obcy

1 lipca 2022 r.

Termin udostępnienia w ZIU (SIOEO) wyników Egzaminu Ósmoklasisty

do 7 lipca 2022 r.

Termin przekazania przez OKE do szkół zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach Egzaminu Ósmoklasisty

8 lipca 2022 r.

Termin wydawania zdającym zaświadczeń / informacji
o szczegółowych wynikach Egzaminu Ósmoklasisty

 

Termin

Godz.

Zadania

15.09.21 r. kl. 1 – 4

16.09.21 r. kl. 5 – 8

1700 -1800

Zebrania organizacyjne z rodzicami.

Możliwość indywidualnych rozmów z nauczycielami.

W ciągu całego roku szkolnego

Indywidualne kontakty wychowawców i nauczycieli z rodzicami / opiekunami prawnymi, ustalane przez nauczyciela w porozumieniu z rodzicami / prawnymi opiekunami ucznia.

Przekazywanie bieżących informacji realizowane przez e-dziennik.

17.12.21 r.

16.05.22 r.

1700 -1800

Indywidualne rozmowy wychowawcy – powiadomienie rodziców / prawnych opiekunów o zagrażających uczniom stopniach niedostatecznych i nieodpowiedniej lub nagannej ocenie z zachowania.

11.01.22 r.

7.06.22 r.

Wystawienie stopni z przedmiotów i oceny zachowania – poinformowanie uczniów.

18.01.22 r.

14.06.22 r.

13 00

Konferencja klasyfikacyjna
kl. I- VIII SP 17

21.01.22 r.

1700 -1800

Podsumowanie wyników klasyfikacji za I okres roku szkolnego 2021/2022 w formie ustalonej przez wychowawcę, uzależnionej od sytuacji epidemicznej.