Aktualności

DRODZY UCZNIOWIE I RODZICE

Uwaga komunikat z dnia 28.08.2020 r.

Decyzją MEN 1 września 2020 r. dzieci wracają do szkół i przedszkoli. Nauka odbywać się będzie zgodnie
z rozporządzeniem MEN i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

1 września 2020 r. zapraszamy serdecznie na inaugurację roku szkolnego 2020 / 2021 zgodnie z zasadami znajdującymi się już na stronie internetowej szkoły.

W dniu 1 września 2020 r. i przez cały rok szkolny do budynku szkoły wchodzą tylko uczniowie i pracownicy szkoły.

Pierwszoklasistów w dniu 1 września 2020 r. zapraszamy z dwojgiem rodziców na spotkanie z wychowawcą klasy w wyznaczonych salach lekcyjnych.

Uczniowie klas pierwszych mogą być przyprowadzani przez jednego rodzica / opiekuna, który w terminie od 2 do 30 września br. będzie mógł wejść razem z uczniem wyznaczonym wejściem, aby pomóc dziecku
w przebraniu się i oswojeniu z korzystaniem z szafki ubraniowej.

Przy każdym wejściu do budynku szkoły są umieszczone dozowniki z płynem dezynfekującym.

Każdy uczeń i osoba dorosła wchodząca do szkoły musi zdezynfekować ręce.

Na lekcjach uczniowie nie muszą zakładać maseczek ochronnych.

Na przerwach – w trosce o zdrowie uczniów zalecam noszenie maseczek.

Do szkoły mogą przyjść tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

W przypadku jeśli dziecko ma alergię, proszę rodziców dziecka o powiadomienie wychowawcy klasowego oraz zapewnienie dziecku swojego płynu dezynfekującego, którego będzie używało.

W związku z dynamiką sytuacji, szczegółowe wytyczne dotyczące zachowania zasad bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły (tzn. boiska, dziedziniec, plac zabaw, budynek szkolny- cały obszar ogrodzony), zostaną zamieszczone na e-dzienniku i stronie internetowej szkoły bezpośrednio przez rozpoczęciem zajęć dydaktycznych, najpóźniej w dniu 1 września 2020 r.

Dyrektor i nauczyciele oraz pracownicy administracyjno – obsługowi życzą Uczniom i Rodzicom dobrego roku szkolnego 2020 / 2021.

Dyrektor Szkoły

Krystyna Blacha