Aktualności

SZANOWNI PAŃSTWO

Informuję, że w dniu 29 maja 2020 r. Pan Adam Neumann Prezydent Miasta Gliwice wyraził zgodę na zawieszenie zajęć (opiekuńczych w klasach I – III szkoły podstawowej, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć rewalidacyjnych oraz stacjonarnych konsultacji) w okresie od 1 do 26 czerwca 2020 r., na wniosek dyrektorów publicznych szkół podstawowych. Informacja […]

Zarządzenie Nr 2/ CODIV-19

Zarządzenie Nr 2/ CODIV-19/ ZSO12-SP17 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 17 w Gliwicach z dnia 20 maja 2020 r. Deklaracja rodzica dotycząca chęci posłania dziecka do świetlicy szkolnej w szkole podstawowej z oddziałami dwujęzycznymi nr 17 w okresie obowiązywania pandemii.