ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12
44-164 Gliwice ul. Płocka 16
zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą:
„Pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania pn. Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 12 w Gliwicach”

PNWM

Gościmy

Odwiedza nas 89 gości oraz 0 użytkowników.