WDŻ

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

L.P. DZIAŁ TEMATYCZNY TEMAT LEKCJI PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIAUczeń:
  Nasze ważne sprawy. Pierwsze spotkanie.
 • Uświadamia sobie, że o ważnych sprawach można rozmawiać na zajęciach w atmosferze szczerości i szacunku.
 • Zna tematykę zajęć.
 • Współtworząc i podpisując kontrakt rozumie, że ma duży wpływ na przebieg zajęć.
RODZINA Żyję w rodzinie.
 • Uświadamia sobie znaczenie pojęcia „rodzina”
 • Poznaje podstawowe funkcje rodziny
 • Uświadamia sobie jak ważną rolę w życiu człowieka spełnia rodzina.
 3 W domu uczę się miłości.
 • Poznaje wieloznaczności pojęcia „dom” ( budynek i przestrzeń duchowa)
 • Uświadamia sobie, że tym co łączy rodzinę są nie tylko więzy krwi ale i miłość.
 • Rozumie konieczność rozwiązywania konfliktów.
 • Nabywa umiejętności rozwiązywania konfliktów.
Rola matki i ojca.
 • Uświadamia sobie, że rodzice są jego pierwszymi nauczycielami, którzy  uczą go jak żyć.
 • Poznaje tradycyjne i nowoczesne role matki i ojca.
 • Docenia rolę rodziców (wzmocnienie autorytetu rodziców.
GRUPA RÓWIEŚNICZA Chcę być dobrym kolegą.
 • Poznaje cechy kolegi i „antykolegi”
 • Rozumie, czym jest prawdziwe koleżeństwo, co je buduje, a co je utrudnia.
 • Uświadamia sobie potrzeby swoje i innych.
 6 Moje więzi z innymi – komunikacja werbalna i pozawerbalna
 • Rozumie pojęcia: komunikacja werbalna i pozawerbalna.
 • Wie, co buduje więzi, a co je utrudnia.
 • Potrafi prawidłowo komunikować się.
Przeciw agresji i przemocy.
 • Zna pojęcia: zachowania agresywne i przemoc.
 • Wie jak zachowywać się w trudnych sytuacjach.
 • Rozumie konieczność przewidywania konsekwencji swojego zachowania.
 • Wie, co to jest empatia i jak się wyraża.

SAMOPOZNANIE

I DOJRZEWANIE 

 

Rozwiązuję swoje problemy.
 • Uświadamia sobie, że codzienne trudności są nieodłączną częścią życia.
 • Wie jak radzić sobie ze stresem.
 • Dostrzega nie tylko negatywne, ale i pozytywne strony przeżywania trudności.
Chcę kochać siebie samego.
 • Uświadamia sobie, że dla całego życia ludzkiego bardzo ważna jest miłość samego siebie, akceptacja siebie.
 • Zna możliwości oglądania zewnętrznego i wewnętrznego obrazu siebie.
 • Wie jak zachowują się osoby przeceniające lub niedoceniające siebie.
 • Uświadamia sobie konieczność pracy nad sobą.
10

Skąd się wziąłem? Rodzi się człowiek. 

ZAJĘCIA W GRUPACH

 • Uświadamia sobie, że życie ludzkie zaczyna się w chwili poczęcia.
 • Posiada pozytywny stosunek do macierzyństwa.
 • Zna etapy życia prenatalnego.

11

12

Gdy zaczynam dojrzewać. 

ZAJĘCIA W GRUPACH

 • Uświadamia sobie wielopłaszczyznowość procesu dojrzewania.
 • Zna budowę i funkcjonowanie układu rozrodczego męskiego i żeńskiego w aspekcie rodzicielstwa
 • Wie, jakie zmiany fizyczne i psychiczne zachodzą w okresie dojrzewania.
 • Zna etapy dojrzewania.
 • Uświadamia sobie indywidualny rytm dojrzewania.
13

Higiena okresu dojrzewania. 

ZAJĘCIA W GRUPACH

 • Rozumie konieczność dbania o higienę.
 • Wie jak dbać o higienę swoją i otoczenia..
 • Uświadamia sobie znaczenie posiadania prawidłowych nawyków higienicznych.
14

Sfera intymności - sferą bezpieczeństwa. 

ZAJĘCIA W GRUPACH

 • Rozróżnia kontakty społeczne, które wymagają różnych stopni bliskości fizycznej.
 • Uświadamia sobie, że są dotyki dobre i takie, które budzą wewnętrzny opór.
 • Wie, że może powiedzieć „nie” w sytuacjach podejrzanych
 • Uświadamia sobie, że nie jest sam i fakt zagrożenia powinien natychmiast zgłosić osobom bliskim.

 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

L.P. DZIAŁ TEMATYCZNY TEMAT LEKCJI PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA Uczeń:
 1   Nasze pytania. Tematyka spotkań.
 • wie, że podczas kolejnych spotkań uzyska wiedzę i opanuje umiejętności, Które pomogą mu lepiej poznać siebie i innych.
 • Zna tematykę zajęć.
 • Współtworząc i podpisując kontrakt rozumie, że ma duży wpływ na atmosferę i przebieg zajęć.
2 RODZINA Jestem odpowiedzialny za życie rodzinne.
 • Uświadamia sobie, że jest odpowiedzialny za życie rodzinne.
 • Zna zasady dobrego współżycia w rodzinie.
 • Odczuwa potrzebę współtworzenia dobrych więzi rodzinnych
 3 Dom moich marzeń.
 • Uświadamia sobie, że nosi w sobie wizję swojej przyszłej rodziny.
 • Dostrzega związki między obecną  rodziną, masową kulturą , a swoją wizją rodziny.
 • Rozumie, że status materialny nie determinuje szczęścia rodzinnego.
 4 Wartość rodziny.
 • Zna wartości, które kształtuje w człowieku rodzina.
 • Potrafi uzasadnić swoje zdanie na temat roli rodziny w życiu człowieka.
 • Uświadamia sobie potrzebę istnienia rodziny.
 5 GRUPA RÓWIEŚNICZA  Koleżeństwo i przyjaźń.
 • Rozumie różnicę między koleżeństwem, a przyjaźnią.
 • Zna cechy przyjaciela.
 • Uświadamia sobie, że przyjaźń trzeba pielęgnować.
Pierwsza miłość.
 • Wie, czym się różni miłość od przyjaźni.
 • Wie, jak radzić sobie z uczuciem nieszczęśliwej miłości.
 • Wie, jak stosownie się zachowywać.
 7 JA I ŚWIAT  Odczytuję uczucia swoje i innych
 • Poznał i nazywa pozytywne i negatywne uczucia w życiu człowieka.
 • Stara się tranie odczytywać uczucia.
Rozsądne korzystanie z mass mediów.
 • Uświadamia sobie zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z mass mediów.
 • Zna zasady i kryteria wyboru czasopism, książek, filmów, programów TV, gier komputerowych, stron internetowych.
SAMOPOZNANIE I DOJRZEWANIE Na ile jestem dojrzały?
 • Zna cechy dojrzałości i niedojrzałości psychicznej.
 • Uświadamia sobie, że jest na jakimś określonym etapie psychicznego dojrzewania.
 • Odczuwa potrzebę pracy nad sobą.
10 

Odmienność płci. 

ZAJĘCIA W GRUPACH

 • Zna odmienność płciową kobiety i mężczyzny.
 • Uświadamia sobie, że kobieta i mężczyzna wzajemnie się uzupełniają.
 • Utożsamia się ze swoją płcią.

11

12

Dojrzewanie dziewcząt i chłopców. 

ZAJĘCIA W GRUPACH

 • Zna różnice w rozwoju psychoseksualnym dziewcząt i chłopców.
 • Uświadamia sobie konsekwencje wynikające z tych różnic.
13

Trudności okresu dojrzewania. 

ZAJĘCIA W GRUPACH

 • Poznał trudności, jakie może napotkać młody człowiek w okresie dojrzewania.
 • Zaznajomił się ze sposobami radzenia sobie z tymi trudnościami.
 • Uświadomił sobie, że z problemami zawsze może zwrócić się do zaufanej osoby dorosłej
14

Moje ciało to coś cennego. 

ZAJĘCIA W GRUPACH

 • Poznał wartości ciała ludzkiego.
 • Uświadomił sobie potrzebę pielęgnowania w sobie postawy czystości i wstydliwości.
 • Zapoznał się z sytuacjami i zachowaniami braku szacunku dla ciała swego i innych.
 • Ma świadomość niebezpieczeństw, które mu zagrażają

PNWM

Gościmy

Odwiedza nas 157 gości oraz 0 użytkowników.