Szkoła Podstawowa

Spis treści

Nasza oferta dla uczniów szkoły podstawowej

 1. Język niemiecki i język angielski od I klasy szkoły podstawowej  
  1. Język niemiecki w klasach I-III - 3 godziny tygodniowo
  2. Język angielski w klasach I-II - 2 godziny tygodniowo
  3. Język niemiecki w klasach IV - 5 godzin tygodniowo
  4. Język niemiecki w klasach V-VI - 6 godzin tygodniowo
 2. Pozalekcyjne zajęcia plastyczne, muzyczne (kółko gitarowe), taneczne i sportowe
 3. Świetlica do 16.00
 4. Biblioteka
 5. Uczniowski Klub Sportowy
 6. sklepik szkolny
 7. Samorząd Uczniowski wydający własną gazetkę

 Oferta dla pierwszego etapu edukacyjnego

Szkoła Podstawowa klasy I-III

Zajęcia obowiązkowe w ujęciu tygodniowego wymiaru godzin:

 1. Kształcenie zintegrowane 18 godz.
 2. Język niemiecki 3 godz.
 3. Religia
 4. Język angielski 2 godz.

Zajęcia ponadobowiązkowe:

 1. Gry i zabawy
 2. Gimnastyka korekcyjna
 3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 4. Taniec

Zajęcia obowiązkowe trwają od godz. 8.15 do 13.35/14.25, po ich zakończeniu dzieci mogą korzystać ze świetlicy do 16.00

Oferta dla drugiego etapu edukacyjnego

Szkoła Podstawowa klasy IV-VI

Zajęcia obowiązkowe w ujęciu tygodniowego wymiaru godzin:

 1. Język polski 5-6 godz.
 2. Matematyka 5 godz.
 3. Język niemiecki (tygodniowo w kl. IV - 5 godzin, w klasach V-VI - 6 godzin)
 4. Historia kl. IV 1 godz., kl. V-VI 2 godz.
 5. Przyroda 3 godz.
 6. Informatyka/technika 1 godz.
 7. Sztuka 2 godz.
 8. Wychowanie fizyczne 4 godz.

 


WYNIKI ZEWNĘTRZNEGO EGZAMINU UCZNIÓW KLASY SZÓSTEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

Wynik Szkoły Podstawowej nr 17 w Gliwicach - 26,35

Wynik dla Śląska - 23,55   

Wynik ogólnopolski  - 24,03


WYNIKI ZEWNĘTRZNEGO EGZAMINU UCZNIÓW KLASY SZÓSTEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

Wynik Szkoły Podstawowej nr 17 w Gliwicach - 24,16

Wynik dla Gliwic - 23,10    

Wynik dla Śląska - 22,56    

Wynik ogólnopolski  - 22,75


 

WYNIKI ZEWNĘTRZNEGO EGZAMINU UCZNIÓW KLASY SZÓSTEJ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wynik Szkoły Podstawowej nr 17 w Gliwicach - 28,17

WYNIKI ZEWNĘTRZNEGO EGZAMINU UCZNIÓW KLASY SZÓSTEJ W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

Wynik Szkoły Podstawowej nr 17 w Gliwicach - 28,25

Wynik ogólnopolski  - 24,56

Wynik dla Śląska - 24,37  


  WYNIKI ZEWNĘTRZNEGO EGZAMINU UCZNIÓW KLASY SZÓSTEJ W ROKU SZKOLNYM 2008/2009

Wynik Szkoły Podstawowej nr 17 w Gliwicach - 28,25

 Wynik ten w porównaniu ze średnią krajową, która wynosi 22,64 daje naszym uczniom klasy VI niebywały powód do dumy.

Gratulujemy!


 

WYNIKI ZEWNĘTRZNEGO EGZAMINU UCZNIÓW KLASY SZÓSTEJ W ROKU SZKOLNYM 2007/2008

Wynik Szkoły Podstawowej nr 17 w Gliwicach - 27,3

 Wynik ten w porównaniu ze średnią krajową, która wynosi 25,8 daje naszym uczniom klasy VI niebywały powód do dumy.

Gratulujemy!


 

WYNIKI ZEWNĘTRZNEGO EGZAMINU UCZNIÓW KLASY SZÓSTEJ W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

Wynik Szkoły Podstawowej nr 17 w Gliwicach - 28,79


 WYNIKI ZEWNĘTRZNEGO EGZAMINU UCZNIÓW KLASY SZÓSTEJ W ROKU SZKOLNYM 2005/2006

Wynik Szkoły Podstawowej nr 17 w Gliwicach - 27,23

 

 

 

 

PNWM

Gościmy

Odwiedza nas 144 gości oraz 0 użytkowników.