Twórcy programu

 

 

 

Mgr Katarzyna Sikora

Nauczyciel dyplomowany matematyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie.
Staż pracy: 25 lat.
Doradca metodyczny matematyki Chorzowa.

WYKSZTAŁCENIE:

wyższe magisterskie; 1989 - 1994 Uniwersytet Śląski Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii; kierunek: matematyka; zakres: matematyka ogólna; Tytuł pracy magisterskiej: "O dwóch równaniach: całkowym i rekurencyjnym"
Kurs pedagogiczny dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących w RODN „WOM”, Katowice 2002/2003

DODATKOWE KWALIFIKACJE

WAŻNE MOMENTY W PRACY ZAWODOWEJ

INNE

OSIĄGNIĘCIA

SZKOLENIA

Organizator konferencji (miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich):

Organizator konkursów matematycznych:

Inne:

Publikacje od roku szk. 2008/2009:


Ewa  Pokryszka

Miejsce pracy:

Gimnazjum Nr 4 im.Józefa Pukowca w Gliwicach

Funkcje pełnione w szkole:

nauczyciel matematyki, przewodnicząca zespołu przedmiotowego z matematyki

Staż pracy:

26 lat ( w gimnazjum- 13 lat)

Stopień awansu zawodowego:

nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

Uczelnia: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu

Kierunek: matematyka

Uczelnia : Politechnika Częstochowska

Kierunek: edukacja Informatyczna – studia podyplomowe

Uczelnia : Gliwicki Ośrodek Metodyczny

Kierunek : terapia pedagogiczna – kurs kwalifikacyjny

Osiągnięcia dydaktyczne:

Nagrody dyrektora

– co roku.

Szkolenia, warsztaty, certyfikaty


Katarzyna Nowoświat

nauczyciel od 1998 roku, nauczyciel dyplomowany. Obecnie zatrudniona jako nauczyciel fizyki i chemii w Gimnazjum nr 4 w Gliwicach oraz jako nauczyciel matematyki i fizyki w Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu. 

Ukończyła:

Politechnikę Śląską wydział Matematyczno-Fizyczny specjalizacja Matematyka stosowana
i modelowanie matematyczne.

Studia podyplomowe z zakresu Fizyki oraz Chemii na wydziale Matematyki – Fizyki -  Chemii
na Uniwersytecie Śląskim

Studium Pedagogiczne Politechniki Śląskiej – Ośrodek badań i doskonalenia dydaktyki.

Uzyskała certyfikat ukończenia studiów podyplomowych dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu.

Uczestniczyła w szkoleniach:

 Współautor programu nauczania i podręczników Matematyka Europejczyka wyd. Helion. Klasa I rok wyd. 2012, Klasa II w druku po pozytywnych recenzjach rzeczoznawców MEN.

Za swą pracę i zaangażowanie wielokrotnie otrzymywała Nagrodę Dyrektora.


 

Anna Elżbieciak

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 w Gliwicach

Nauczyciel dyplomowany

Staż pracy:

17 lat

Wykształcenie:

Ukończone studia Akademii Wychowania Fizycznego – kierunek nauczycielski

Studia podyplomowe:

FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO I CERTYFIKATY:

 Nagrody Dyrektora

szkoły od 1999 r. do 2012 r.


Urszula Kocuła-Misiak,

w zawodzie od 35 lat. Wykształcenie wyższe z przygotowaniem prdagogicznym. Ukończona WSP w Krakowie, kierunek matematyka. W latach 1996- 1997 certyfikaty ZMP, potem KDS- świadectwo bardzo dobrej znajomości j. niemieckiego. Ukończony kurs pedagogiczno - metodyczny dający uprawnienia do nauczania j. niemieckiego. W latach 2000 - 2009 nauczanie matematyki dwujęzycznej w VI LO, od 2004 do chwili obecnej w ZSO nr 12 Gimnazjum Dwujęzyczne. Udział w licznych konferencjach poświęconych dwujęzyczności w kraju i za granicą, tworzenie materiałów w tym zakresie, przygotowanie referatów. Stworzenie bazy zadań do nauczania matematyki z elementami j. niemieckiego w liceum i gimnazjum.

 


Edyta Ciechanowska

ur. 26.12.1976r. w Hrubieszowie

Kwalifikacje

Miejsca zatrudnienia

1. 1.09.2000r - 31.08.2002r. w Gimnazjum nr 13 w Chorzowie

2. od 1.09.2002r. w ZSO nr 12 w Gliwicach

Nagroda Dyrektora

ZSO nr 12 w 2006r, 2008r, 2011r.


 

Dorota Kucza

- nauczyciel dyplomowany. Studia magisterskie na Uniwersytecie Opolskim. Studia licencjackie w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznej w Poznaniu. Ukończone studia podyplomowe: Tłumaczenie Translatoryczne, Nauczanie Informatyki w Szkołach. Ukończone kursy kwalifikacyjne: „Tworzenie stron WWW”, „Grafika komputerowa”.