Spotkania i konsultacje

MARCOWE SPOTKANIE ZESPOŁU

Zespół przedyskutował:
  • charakterystykę programu
  • cele edukacyjne programu
  • propozycję przydziału godzin (przewidujemy 33 tyg. w roku; na 30 tyg. planujemy rozłożyć treści podstawy programowej).
W celu opracowania rozkładu treści, celów szczegółowych oraz procedur ich osiągania, zespół podzielił się w następujący sposób:

   PRZEDMIOT    KLASA                  OSOBA
     ODPOWIEDZIALNA
   UWAGI
 MATEMATYKA  I  Urszula Kocuła-Misiak  
   II  Ewa Pokryszka  
   III  Katarzyna Sikora  
   PRZEDMIOT     KLASA                  OSOBA
      ODPOWIEDZIALNA
   UWAGI 
 FIZYKA  I  Edyta Ciechanowska  
   II  Katarzyna Nowoświat  
   III  Małgorzata Brzustewicz  

W/w opracowania porządkujemy w tabelach wg wzoru:

Lp.
                  TREŚCI
(hasło programowe i treści)
                       NUMER
W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ
        CELE
SZCZEGÓŁOWE
 UWAGI
         
         
         


Opracowujemy proponowany rozkład treści na 3 lata (każdy dla swojego przedmiotu i klasy, następnie wykonujemy zestawienie).

Przy opracowywaniu procedur osiągania celów uwzględniamy:

  • zaplanowanie doświadczeń na pograniczu matematyki i fizyki.
  • wykorzystanie ICT.
  • projekty matematyczno-fizyczne.


MARCOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE

Pierwsze konsultacje społeczne odbyły się w 15 marca 2013 r. o godz. 15.30, podczas zebrania metodycznego z nauczycielami, w Zespole Szkół Budowlano - Ceramicznych w Gliwicach, ul. Bojkowska 16.


KWIETNIOWE SPOTKANIE ZESPOŁU

Na tym spotkaniu ustalono kilka ważnych zadań dot. zarówno samego programu nauczania, jak i platformy moodle. Szczegóły znajdują się jak zwykle w raporcie.


MAJOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE

Kolejne konsultacje społeczne miały miejsce w maju 2013 r.


MAJOWE SPOTKANIE ZESPOŁU

W maju odbyło się kilka spotkań zespołu, co wynika ze zbliżającego się terminu zakończenia prac nad projektem. Humory podczas burzliwych, ale i jak owocnych obrad nie odstępowały na krok.

 

PNWM

Gościmy

Odwiedza nas 50 gości oraz 0 użytkowników.