Klasy VII

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 12 w Gliwicach informuje, że od 1.09.2017r. wszyscy uczniowie klas szóstych będą kontynuowali naukę w klasach VII Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 17 w Gliwicach.

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO KLASY VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 17 W GLIWICACH

 

         Dyrektor ogłasza nabór uzupełniający dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych w terminie od 03.07.2017 r. do 10.07.2017 r.

W wyżej wymienionym okresie należy złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły wraz ze świadectwem ukończenia klasy VI.

Klasy siódme dwujęzyczne są otwarte dla wszystkich chętnych szóstoklasistów, którzy są zainteresowani nauką języka niemieckiego oraz chcą spędzić dwa lata w szkole przyjaznej uczniom, z szeroką ofertą edukacyjną i wychowawczą.

Nasi uczniowie codziennie korzystają z bogatych zasobów szkoły, a w tym między innymi:

v  uczą się języka angielskiego,

v  uczą się języka niemieckiego w zwiększonym wymiarze godzin wynikającą z nauczania dwujęzycznego,

v  wybrane zajęcia m.in. historia, geografia, technika, informatyka prowadzone są w języku polskim i języku niemieckim

v  rzetelnie przygotowują się do dalszej edukacji, o czym świadczą wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych,

v  są bezpieczni, o czym  świadczy najwyższa ocena Kuratorium Oświaty,

v  korzystają z zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, rewalidacyjnych, logopedycznych oraz z profesjonalnej opieki pedagoga szkolnego,

v  uczą się w nowoczesnych salach lekcyjnych, wyposażonych w projektory, tablice interaktywne itp. a także korzystają z pięciu pracowni komputerowych,

v  biorą udział w zajęciach sportowych oraz w kółkach zainteresowań,

v  korzystają z kompleksu boisk ( boisko tartanowe oraz do Beach Soccera),

v  mogą korzystać z zajęć świetlicowych od 6.30 do 16.50

v  zajmują wysokie lokaty w konkursach przedmiotowych i sportowych, są beneficjantami stypendiów marszałkowskich,

v  są nagradzani Zwiastunami i Laurami Nauki,

v  bezpłatnie mogą zdawać egzamin państwowy z języka niemieckiego DSD 1,

v  wyjeżdżają do Niemiec w ramach wymiany międzynarodowej,

v  sami organizują życie szkolne działając prężnie w Samorządzie Uczniowskim,

v  rozwijają swoje talenty np. pracują w redakcji gazetki szkolnej,

v  integrują się z lokalnym środowiskiem poprzez imprezy typu Jarmark Świąteczny,

v  angażują się w działania charytatywne, np. Szlachetka Paczka, opieka nad zwierzętami w schronisku,

v  bez problemu dojeżdżają komunikacją miejską, a godziny rozpoczęcia lekcji są dostosowane do kursów autobusu,

Nasza szkoła jest placówką publiczną (czyli nieodpłatną) i każdy może być jej uczniem.

 

 

PNWM

Gościmy

Odwiedza nas 148 gości oraz 0 użytkowników.