Śląsk - moja mała ojczyzna...

 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 w Gliwicach

ZAPRASZA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W XIV EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „ŚLĄSK – MOJA MAŁA OJCZYZNA SCHLESIEN – MEINE KLEINE HEIMAT”

Celem konkursu jest zachęcanie uczniów do zwrócenia uwagi na specyfikę i bogactwo krajobrazu śląskiego oraz poszerzania znajomości kultury, historii i tradycji tego regionu.

TEGOROCZNY TEMAT WIODĄCY:

Od przyśpiewek ludowych do Wojciecha Kilara, czyli o muzycznym fenomenie Śląska.

KRĘGI TEMATYCZNE PRAC KONKURSOWYCH: każdy z tematów może być realizowany w dowolnej technice.

1. ŚLĄSKIE MUZYKOWANIE ŁĄCZY POKOLENIA.
2. OD ŚLĄSKIEJ PIEŚNI LUDOWEJ DO SALI KONCERTOWEJ.
3. ŚPIEW, TANIEC, MUZYKA W ZABAWIE, W PRACY I W ŚLĄSKICH OBYCZAJACH.
4. SYLWETKI ZNANYCH ŚLĄSKICH MUZYKÓW.
5. OD BARBÓRKI DO DOŻYNEK, CZYLI TRADYCJE GÓRNICZYCH ORKIESTR.

 Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udzielają koordynatorki –  Agnieszka Lekszycka i Grażyna Borkiewicz- Barszcz

adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin konkursu:
Termin nadsyłania prac:  do 8 listopada 2017 r. Liczy się data wpływu pracy do organizatora.

 1. Uczestnicy: uczniowie dziennych placówek oświatowych lub ognisk pracy pozaszkolnej województw: śląskiego i opolskiego mieszczący się w przedziale wiekowym od 6 do 19 roku życia.
 2. Technika wykonania: do wyboru - prace plastyczne (rysunki, obrazy, kolaże, fotografie), albumy, prezentacje multimedialne, prace literackie (eseje, wiersze, opowiadania).
 3. Prace multimedialne, albumy, prace literackie oraz komiksy mogą być wykonywane w językach: polskim, śląskim, czeskim lub niemieckim.
 4. Prace należy wykonywać indywidualnie.
 5. Ocenie podlegać będą: oryginalność w realizacji tematu, poprawność merytoryczna, wartość estetyczna i wkład pracy. Prace nie mogą być powielanym szablonem.
 6. Prace oceniane będą w kategoriach zróżnicowanych ze względu na: technikę wykonania, grupę wiekową– 6 - 9 lat, 10 - 12, 13 - 15 i 16 - 19 lat.
 7. Prezentacje multimedialne oraz inne prace wykorzystujące źródła informacji powinny być zaopatrzone w bibliografię.
 8. Opis prac: na odwrocie pracy konkursowej należy umieścić informację zawierającą wyłącznie: wiek autora oraz jego symbol (godło). Formularz zgłoszeniowy (według wzoru zamieszczonego w regulaminie wydrukowanego w formacie A4) należy umieścić w oznaczonej godłem NIEZAKLEJONEJ kopercie, która zostanie dostarczona wraz z pracą. Godło umieszczone na pracy oraz na kopercie powinno być takie samo.
 9. Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się 14 listopada 2017 r. Wyniki zostaną ogłoszone do 17 listopada na stronie internetowej szkoły. O przyznaniu nagród  laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Finałowa gala odbędzie się 22 listopada 2017 r. w ZSO 12 w Gliwicach.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagrody w którejś z kategorii.
 11. Organizatorzy nie odsyłają prac zgłoszonych na konkurs.
 12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wystawiania i publikowania nadesłanych prac.
 13. W razie braku możliwości uczestniczenia w finałowej uroczystości nagrody będą wysłane pocztą po Nowy Roku tylko do miejsc znacznie (powyżej 30 km) oddalonych od siedziby organizatora. Pozostałe nagrody należy odebrać w sekretariacie szkoły.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA XIV EDYCJI KONKURSU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „ŚLĄSK – MOJA MAŁA OJCZYZNA

SCHLESIEN – MEINE KLEINE HEIMAT”

PROSIMY O WYPEŁNIAĆ NA KOMPUTERZE LUB DRUKIEM

 

imię i nazwisko uczestnika

 

wiek uczestnika

 

temat pracy

 

nazwa placówki, adres

(można zastąpić pieczątką placówki)

 

imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

 

telefon kontaktowy placówki
lub nauczyciela-opiekuna

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w XIV edycji konkursu „Śląsk – moja mała ojczyzna”, który organizowany jest przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Gliwicach.

CZYTELNY podpis rodzica
lub pełnoletniego uczestnika

 

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy
 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wyrażam zgodę na korzystanie i przetwarzanie przez pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Gliwicach danych osobowych uczestnika konkursu w celu realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem XIV edycji konkursu „Śląsk – moja mała ojczyzna”, w tym z publikacją danych na stronie internetowej szkoły.

CZYTELNY podpis rodzica
lub pełnoletniego uczestnika

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się
z Regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do pracy mojego dziecka i jej nazwy oraz ich wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji. Wyrażam również zgodę na reprodukowanie prac według uznania Organizatora oraz publikowania pracy konkursowej w celach promocyjnych.

CZYTELNY podpis rodzica
lub pełnoletniego uczestnika

 

PNWM

Gościmy

Odwiedza nas 99 gości oraz 0 użytkowników.