Kalendarium

Organizacja Roku Szkolnego 2018/2019

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

24.12.2018 r. - 01.01.2019 r.

 

Ferie zimowe

 

11.02.2019 r. - 24.02.2019 r.
Rekolekcje wielkopostne

08.04.2019 r. - 09.04.2019 r.

10.04.2019 r. - (po południu)

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

18.04.2019 r. - 23.04.2019 r.

 

Zakończenie roku szkolnego

 

21.06.2019 r.
klasa I-III SP 1100
klasa IV-VI SP 1000
klasa I-III GD 900
 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. w tych dniach w szkole odbywają się zajęcia opiekuńcze (czynna świetlica)

 • 02.11.2018 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych,
 • 02.05.2019 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych,

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 • 01.11.2018 r. - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 • 01.05.2019 r. - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 • 03.05.2019 r. - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 • 20.06.2019 r. - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

 

Zebranie z rodzicami. Możliwość indywidualnych rozmów z nauczycielami

 • 05.11.2018 r. - godz. 1700-1900

Indywidualne rozmowy wychowawców i nauczycieli z rodzicami

 • 01.04.2019 r. - godz. 1600-1800

Indywidualne rozmowy z rodzicami - powiadomienie o zagrażających ocenach niedostatecznych i nieodpowiedniej ocenie z zachowania

 • 03.12.2018 r. - godz. 1600-1800
 • 07.05.2019 r. - godz. 1600-1800

Poinformowanie uczniów o wystawieniu ocen z przedmiotów i oceny z zachowania

 • 07.01.2019 r. - I semestr
 • 04.06.2019 r. - II semestr

Zebranie z rodzicami - podsumowanie wyników klasyfikacji za pierwszy semestr

 • 17.01.2019 r.

Składka na Radę Rodziców

 • pierwsze dziecko  - 50 zł
 • drugie dziecko       - 30 zł
 • trzecie i następne - dziecko zwolnione z opłaty

Terminy egzaminów dla gimnazjum

Egzamin gimnazjalny - część humanistyczna

10.04.2019 r. - godz. 900

Egzamin gimnazjalny - część matematyczno-przyrodnicza     

11.04.2019 r. - godz. 900

Egzamin gimnazjalny -język obcy nowożytny

12.04.2019 r. - godz. 900

Terminy egzaminów dla ósmoklasistów

 

Egzamin ósmoklasisty - język polski

 

15.04.2019 r. - godz. 900

 

Egzamin ósmoklasisty - matematyka

 

16.04.2019 r. - godz. 900

 

Egzamin ósmoklasisty - język obcy

 

17.04.2019 r. - godz. 900

 

DLA UCZNIÓW NIEZDAJĄCYCH EGZAMINÓW SĄ TO DNI WOLNE OD NAUKI

 

TERMINY EGZAMINÓW PRÓBNYCH

ÓSMOKLASIŚCI

 

 

POLSKI

MATEMATYKA

JĘZYKI

I

17.10

18.10

19.10

II

17.12

18.12

19.12

III

6.03

7.03

8.03

GIMNAZJALIŚCI

 

 

HUMANISTYCZNY

MAT. - PRZYRODNICZY

JĘZYKOWY

I

24.10

25.10

26.10

II

10.12

11.12

12.12

III

27.02

28.02

1.03

 

PNWM

Gościmy

Odwiedza nas 140 gości oraz 0 użytkowników.