Kalendarium

Organizacja Roku Szkolnego 2017/2018

Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2017 r. - 01.01.2018 r.
Ferie zimowe 29.01.2018 r. - 11.02.2018 r.
Rekolekcje wielkopostne 19.03.2018 r. - 21.03.2018 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 29.03.2018 r. - 03.04.2018 r.
Zakończenie roku szkolnego 22.06.2018 r.
klasa I-III SP 1130
klasa IV-VI SP 1030
klasa I-III GD 900
 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. w tych dniach w szkole odbywają się zajęcia opiekuńcze (czynna świetlica)

 • 02.05.2018 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych,
 • 01.06.2018 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych,

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 • 01.11.2017 r. - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 • 01.05.2018 r. - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 • 03.05.2018 r. - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 • 31.05.2018 r. - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

 

Zebranie z rodzicami. Możliwość indywidualnych rozmów z nauczycielami

 

 • 13.11.2017 r. - godz. 1700-1900

Indywidualne rozmowy wychowawców i nauczycieli z rodzicami

 • 12.03.2018 r. - godz. 1600-1800
 • 09.04.2018 r. - godz. 1600-1800

Indywidualne rozmowy z rodzicami - powiadomienie o zagrażających ocenach niedostatecznych i nieodpowiedniej ocenie z zachowania

 • 18.12.2017 r. - godz. 1600-1800
 • 07.05.2018 r. - godz. 1600-1800

Poinformowanie uczniów o wystawieniu ocen z przedmiotów i oceny z zachowania

 • 15.01.2018 r. - I semestr
 • 07.06.2018 r. - II semestr

Zebranie z rodzicami - podsumowanie wyników klasyfikacji za pierwszy semestr

 • 25.01.2018 r.

Składka na Radę Rodziców

 • pierwsze dziecko  - 50 zł
 • drugie dziecko       - 30 zł
 • trzecie i następne - dziecko zwolnione z opłaty

Terminy egzaminów

Egzamin gimnazjalny - część humanistyczna 18.04.2018 r. - godz. 900
Egzamin gimnazjalny - część matematyczno-przyrodnicza      19.04.2018 r. - godz. 900
Egzamin gimnazjalny -język obcy nowożytny 20.04.2018 r. - godz. 900
Egzamin gimnazjalny - termin dodatkowy 04,05,06.06.2018 r. - godz. 900

DLA UCZNIÓW NIEZDAJĄCYCH EGZAMINÓW SĄ TO DNI WOLNE OD NAUKI

Próbne egzaminy gimnazjalne

I.
23.10.2017 r. - część humanistyczna 
24.10.2017 r. - część matematyczno przyrodnicza
25.10.2017 r. - język niemiecki/angielski

II.
13.12.2017 r. - część humanistyczna 
14.12.2017 r. - część matematyczno przyrodnicza
15.12.2017 r. - język niemiecki/angielski


III.
26.02.2018 r. - część humanistyczna
27.02.2018 r. - część matematyczno przyrodnicza
28.02.2018 r. - język niemiecki/angielski

PNWM

Gościmy

Odwiedza nas 102 gości oraz 0 użytkowników.