pod patronatem

Ks. Biskupa Ordynariusza  Jana Kopca

Prezydenta Miasta Gliwice Zygmunta Frankiewicza

Starosty Gliwickiego Waldemara Dombka

Dnia 25 kwietnia 2018 roku w Centrum Edukacyjnym im św. Jana Pawła II w Gliwicach odbyła się uroczysta gala finałowa VII edycji Wojewódzkiego Konkursu dla Dzieci i Młodzieży „RATOWANIE ZABYTKÓW NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY”.

Oprócz laureatów i ich opiekunów, na finał konkursu połączony z wręczeniem nagród zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich instytucji wspierających nasz konkurs merytorycznie, ideowo oraz materialnie, a także  przedstawiciele środowisk stojących na straży wartości dziedzictwa kulturowego, dobytku historycznego, oświatowego i kulturalnego naszego regionu, związanych z krzewieniem kultury śląskiej oraz przyjaciele naszej szkoły.

Na uroczystej gali finałowej miały miejsce:

1. występ artystyczny przygotowany przez uczniów klas I-IV  ZSO nr 12 w Gliwicach

2. uroczyste wręczenie nagród

3. wystawa prac laureatów, nagrodzonych  prac konkursowych

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 w Gliwicach z siedzibą przy ul. Płockiej 16.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

a) Wypełniania obowiązków kształcenia i wychowania dzieci, nałożonych Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe.

b) Zgoda osoby, której dane dotyczą.

3. Dane osobowe, o których mowa w pkt 2 ppkt a będą przechowywane zgodnie z Instrukcją Archiwalną opracowaną na postawie Ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4. Dane, o których mowa w pkt 2b będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z pkt 3.

5. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt a jest obowiązkiem ustawowym, zaś podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt b jest obowiązkiem umownym. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

8. Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym.

9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

10. Dane osobowe są zbierane celem zapewnienia dzieciom prawidłowego procesu kształcenia i wychowania oraz zapewnienia opieki w czasie zajęć.

11. Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

12. Zaprzestanie przetwarzania danych osobowych będzie miało miejsce po zakończeniu korzystania przez dziecko z przedszkola lub po cofnięciu Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie.

13. W przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzanie niezgodnie z prawem przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

14. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest Agnieszka Lekszycka tel. 32 270-15-17.          

 

 

W dniu 15.05.2018 r. odbyła się trzecia edycja Miejskiego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej organizowanego przez Gimnazjum nr 4 w Gliwicach.

       W tegorocznej odsłonie konkursowej udział wzięło 24 artystów podzielonych na zespoły 2-osobowe. W pierwszym etapie tej rozgrywki komisje profesjonalnego Jury przygotowało test wiedzy o UE. W drugim etapie tego teleturnieju uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące krajów  UE. Były to zawody dla uczniów 5-7 szkoły podstawowej.

       Zwycięzcami całych zawodów okazali się być uczniowie klasy 7 szkoły podstawowej nr 17 w Gliwicach- Tomek Sobel oraz Julia Lewandowska. Innymi uczniami z naszej szkoły którzy wzięli udział w konkursie były Alicja Jasińska i Martyna Ciechanowska. Parze tej niestety nie udało się zająć miejsca na podium lecz pokazali się z bardzo dobrej strony.

Dnia 30 kwietnia odbył się w naszej szkole uroczysty apel przygotowany przez klasę II  KK gimnazjum z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Akademia rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Państwowego, po którym uczniowie w formie przedstawienia z udziałem między innymi króla Stanisława Poniatowskiego, w skrócie opowiedzieli uczniom klas 1-7 podstawówki i 2-3 gimnazjum historię konstytucji z 1791 roku i jej istotną rolę w Rzeczpospolitej. Nie zabrakło również wielu pieśni patriotycznych. Klasa przygotowująca apel wykazała się dużym zaangażowaniem, a uczniowie młodszych klas z zaciekawieniem słuchali. Apel zakończył się niezwykłym wykonaniem piosenki A. Rosiewicza przez uczennicę z klasy drugiej  gimnazjum. Oczywiście apel nie udałby się tak dobrze gdyby nie pomoc opiekunów: Pani Katarzyny Kołek, Pani Katarzyny Symeli-Bocheńskiej oraz Pani Katarzyny Szczepkowskiej.

Dnia 27 Marca w Centrum Edukacyjnym Świętego Jana Pawła II w Gliwicach odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród w ogólnopolskim konkursie plastycznym pod tytułem "Orzeł Biały - Nasza Duma". Tematem prac konkursowych było Polskie Godło -  począwszy od Mieszka I do czasów współczesnych. Prace konkursowe wykonywane różnymi technikami prezentowały bardzo wysoki poziom. Każdy uczestnik konkursu otrzymał upominek, a nagrody wręczali między innymi: Urszula Bauer - Śląski Kurator Oświaty oraz prof. Dr hab. Krystian Probierza - senator Rzeczpospolitej. W części artystycznej uroczystości z koncertem pieśni patriotycznych wystąpił chór młodzieży Państwowej Szkoły Muzycznej z Gliwic, którym dyrygowała dr Joanna Pudlik.

SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU SZKOLNEGO KONKURSU MUZYCZNO - PLASTYCZNEGO

„Głos, płótno i papier czyli zaśpiewaj, namaluj i opowiedz”

 

W dniu 24.05.2017 roku odbył się Konkurs Muzyczno - Plastyczny  „Głos, płótno i papier czyli zaśpiewaj, namaluj i opowiedz” dla klas IV-VI SP i gimnazjum w dwóch kategoriach: soliści i zespoły. W konkursie udział wzięło ponad 50 uczniów naszej szkoły. Była to pierwsza edycja konkursu.

Uczniowie mieli za zadanie zaśpiewać dowolnie wybraną piosenkę i wykonać do tego utworu pracę plastyczną. Jury, w którego skład wchodzili nauczyciele szkoły ( Katarzyna Kubica, Katarzyna Jacek i Piotr Setkowicz) oceniali uczniów według następujących kryteriów:

- Piosenka - trzymanie tonacji, strój sceniczny, zachowanie na scenie – układ taneczny, ogólne wrażenie artystyczne

- Praca plastyczna – pomysłowość pracy, estetyka – wykonanie pracy, samodzielność wykonania i związek pracy plastycznej z piosenką

Wyniki konkursu:

Kategoria klasy IV-VI SP soliści

 1. Jagoda Jankowska – kl. IVpg
 2. Dominka Prus – kl. IVpg
 3. Amelia Sobol – Kołodziejczyk – kl. IVpg

Wyróżnienia:

 1. Grzegorz Rys – kl. VIkj
 2. Julia Jędrys – kl. IVpg
 3. 3.     Alex Kaczmarczyk – kl. Vkd

Kategoria klasy IV-VI SP zespoły

 1. Julia Kusyk, Natalia Choroba, Kacper Wilczek – kl. IVec
 2. Aleksandra Morczyńska, Milena Ciechanowska – kl. IVec
  1. Klasa VIkj

Wyróżnienia

 1. Oliwier Stawiński, Adam Malik, Tomasz Sobel, Julia Lewandowska, Małgorzata Gawlik, Nikola Halama – kl.VI wm
 2. Julia Langer, Maria Kozieł – kl. Vkd
 3. Gracja Walczak, Julia Łuczak – kl. IVpg
 4. Jakub Kucza, Adam Kalla – kl. Vkd
 5. Oliwia Szyguła, Natalia Kruczek – kl. Vkd
 6. Juliana Jaźwiec, Wiktoria Ryczek – kl. Vkd

Kategoria Gimnazjum – soliści

 1. Piotr Terelak – kl. 3jj
 2. Szymon Pilch – kl. 3bm

Kategoria Gimnazjum – zespoły

 1. W. Śmiglewska, N. Ryndak, M. Sosnowska, P. Wojkowska, A. Cieśla, A. Saborowska, K. Kordek
 2. M. Żur, J. Berner, A. Sładek, J. Lebek, I. Chlebiej, S.Kusyk

Debiut sceniczny

 1. M. Żur, S. Kusyk, J. Lebek, P. Wojkowska, W. Słowik, A. Tarnawska, M. Łos, J. Vermeule

 

Dnia 25.05.2017 Lena Guźla z kl. ISJ oraz  Maria Ludwig i Pola Wiesner  z kl. IIIWA wzięły udział w uroczystej gali rozdania nagród w konkursie plastycznym pt. „Pozytywny Świetlik” promującym właściwe zachowania podczas zajęć świetlicowych, organizowanym w ramach Kampanii Pozytywni.Gliwice.PL pod patronatem Miasta Gliwice oraz Gliwickiego Ośrodka Metodycznego. Lena oraz Marysia zostały laureatkami owego konkursu, natomiast praca Poli została wyróżniona. Dziewczyny oprócz nagród rzeczowych otrzymały również zaszczyt publikacji ich prac w prestiżowym czasopiśmie „Mały Miś”, które jest rozprowadzane na terenie Gliwic. Nakład tej gazety jest bardzo duży, dlatego też jest ona archiwizowana w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

Podczas gali, która odbyła się w Szkole Podstawowej Nr 12 im. M. Kopernika w Gliwicach dziewczyny były widzami spektaklu pt. „Królewna Śnieżka” oraz pokazu tańca, którego wykonawcami byli uczniowie tamtejszej szkoły.

 

W piątek 19 maja miała miejsce przygoda długo oczekiwana przez klasy drugie. Wieczorem się zaczęła nocka w szkole… Najpierw klasy opustoszały z ławek i zamieniły się w biwak. Potem na boisku tartanowym zawrzało! Wyścigi szeregów, zabawy z balonami, gry zespołowe i inne sportowe atrakcje spowodowały, że wszyscy poczuli głód. Wtedy na parkingu zauważono samochód dostarczający pizzę. Niektórzy twierdzili, że tak dobrej w życiu nie jedli…., a gabaryty tego przysmaku - dodawały atrakcyjności. Zmęczeni i najedzeni drugoklasiści integrowali się dalej na sali gimnastycznej. Resztkami sił powędrowali do klas. Jedni zasnęli natychmiast, inni długo nie potrafili zmrużyć oczu od nadmiaru emocji. Ranek powitał wszystkich pysznym śniadaniem. Apetyt dopisywał. Ależ była to frajda!

Składamy podziękowania rodzicom, którzy czuwali całą noc nad bezpieczeństwem dzieci i wsparli organizacyjnie ten projekt.                                    

Uczniowie klas drugich.

 

Emilia Polanecka i Jakub Głogowski reprezentowali klasy drugie na konkursie „Zdrowo jemy i szybko rośniemy” organizowanym przez SP 10. Emilka i Kuba wykazali się sporą wiedzą i doskonale bawiąc się zdobyli 5 miejsce. Gratulujemy temu zgranemu duetowi.

Tradycyjnie w niedzielę palmową nauczyciele sprzedawali przed kościołem w  Brzezince palmy wykonane przez uczniów ZSO nr 12. Dochód ze sprzedaży wiązanek przeznaczony został na potrzeby szkoły. Dziękujemy wykonawcom i nabywcom.

W tegorocznej edycji Międzynarodowego Konkursu "Kangur Matematyczny"  uczniowie naszej szkoły po raz kolejny zdobyli wyróżnienia:

 • Maja Maksimowska kl II sk
 • Malwina Drabik kl II sk
 • Szymon Elżbieciak kl III sj
 • Adam Ulczok kl III sj
 • Nela Grzechca kl III ja
 • Jakub Kucza kl IV kd
 • Alicja Jasińska kl V jk
 • Karol Ochman kl III bg G
 • Wojciech Ciężobka kl III bu G

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

W dniu 27 kwietnia klasy 2ds, 2sk, 2wa oraz 1 rn odwiedził niezwykły gość, mianowicie Jarosław Kaszowski - były kapitan drużyny Piasta Gliwice. Na życzenie uczniów, opowiedział on jak "od kulis" wygląda zawód piłkarza, jakie wiążą się z nim obowiązki i wyrzeczenia, ale również przywileje. Prócz usłyszanych ciekawych historii, dzieci otrzymały również pamiątki z logiem drużyny oraz autograf. Zwieńczeniem były pamiątkowe zdjęcia. 

Z tego miejsca dziękujemy rodzicom Julii i Natalii Błażusiak za pomoc w zorganizowaniu spotkania. 

W dniu 10 maja klasa 2 ds gościła u siebie Pana Marka Drabika - dentystę, który przeprowadził z dziećmi "warsztaty stomatologiczne". Uczniowie mogli przez chwilę podjąć się pracy stomatologa, czyszcząc próchnicę, plombując zęby, a czasem je usuwając. Oczywiście wszystko odbywało się na specjalnie przygotowanych do pracy eksponatach. Dzieci dowiedziały się tym samym, jak trudny i pracochłonny jest zawód stomatologa, a także jak prawidłowo dbać o higienę jamy ustnej.

Uczniowie kl IIsk  uczestniczyli w dniu otwartych koszar z okazji Święta 6 batalionu powietrznodesantowego w Gliwicach,  w dniu 13 maja 2016r.

Dzieci miały możliwość zobaczyć i dotknąć sprzętu wojskowego zaprzyjaźnionych służb mundurowych , przebiec torem małego komandosa, uczestniczyć w różnych pokazach przygotowanych z okazji tego święta.

Uczniowie kl.IIsk i IIds na warsztatach robotyki w Europie Centralnej.

Znaczenie sportu dla zdrowia i kondycji fizycznej przybliżyła p. Agata Jasińska, która na co dzień zajmuje się rehabilitacją dzieci. P. Jasińska poprowadziła nietypową lekcję w-f z wykorzystaniem różnorodnych przyborów sportowych.

Wskazała także na znaczenie ruchu dla osób niepełnosprawnych oraz na różne ograniczenia, które uniemożliwiają dzieciom niepełnosprawnym ruchowo wykonywać niektóre ćwiczenia.

„Zdrowie jak o nie dbać” – uczniowie klas IIsk i II ds. spotkali się z lekarzem pediatrą p. Katarzyna Bąk – Drabik, która przybliżyła definicję słowa „zdrowie” oraz wskazała działania , które wpływają na zdrowy i higieniczny tryb życia.

Uczniowie klas I rn, III sj i IV kd mieli możliwość posłuchać w naszej szkole muzyki "na żywo". Znakomity trębacz Jarosław Spałek z Teatru Muzycznego w Gliwicach zaprezentował budowę, brzmienie i możliwości dźwiękowe jednego z instrumentów dętych - trąbki. Dzieci z zainteresowaniem słuchały pięknie zagranych utworów i opowieści o tym ciekawym instrumencie. Chętnie popisywały się także swoją wiedzą muzyczną i zadawały mnóstwo ciekawych pytań, na które nasz gość cierpliwie odpowiadał. To było prawdziwe spotkanie z trąbką.

Niezwykle miło nam poinformować, że uczniowie klas młodszych naszej szkoły uzyskali sukcesy w kolejnej edycji konkursu plastycznego mającego na celu uwrażliwienie dzieci na nie zawsze lekki los zwierząt. Tym razem hasłem przewodnim konkursu zorganizowanego przez TOZ oraz SP nr 3  było "Nawet koń by się śmiał gdyby lżejszy żywot miał". Nasze uczennice wykazały się pomysłowością, talentem i wrażliwością co zostało dostrzeżone przez jury wśród 199 prac które wpłynęły na konkurs z 18 placówek. Serdecznie gratulujemy!

Natalia Choroba z kl. III ja - I miejsce
Maja Maksimowska z kl. II ds - III miejsce
Alicja Popławska z kl. II wa - Wyróżnienie
Paulina Kowalczyk z kl. III ja - kwalifikacja na wystawę

Zobacz galerię obrazków z wiadomości- kliknij link

Dnia 19 maja w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II przy gliwickiej katedrze odbyła się dziesiąta już gala Regionalnego Konkursu Pieśni Religijnej pt. "Pieśń niesiemy w darze". Poziom tej edycji, podobnie jak w latach ubiegłych, był bardzo wysoki. Jesteśmy zatem bardzo dumni, gdyż uczennica naszej szkoły - Natalka Choroba z klasy III ja została zdobywczynią III miejsca w kategorii solistów klas I-III. Sukces wyśpiewała sobie piosenką z repertuaru Magdy Anioł "Pioseneczka". Dużym przeżyciem dla naszej młodej artystki był nie tylko występ na scenie ale również odbiór nagrody z rąk samego ks. bpa Gerarda Kusza. Serdecznie gratulujemy Natalii i trzymamy kciuki za kolejne występy konkursowe, bo na tym prężnie rozwijająca swój talent Natalka z pewnością nie poprzestanie.

więcej informacji na stronie Gościa Niedzielnego http://gliwice.gosc.pl/gal/spis/3168876.Gala-konkursu-Piesn-niesiemy-w-darze  oraz na stronie https://www.gliwice.eu/aktualnosci/kultura/piesn-niesiemy-w-darze

Zobacz galerię obrazków z wiadomości- kliknij link

Klasy II wa i III ja w ramach projektu "Poznajemy zawody" tym razem wcieliły się w ogrodników. W czasie zajęć warsztatowych w Leroy Merlin dzieci dowiedziały się jakie rośliny uprawiamy w naszych ogrodach oraz w jaki sposób należy je pielęgnować i chronić. Na zakończenie dzieci samodzielnie sadziły pelargonie oraz poziomki, które w doniczkach zaniosły do domu. Prawdziwym sprawdzianem ich ogrodniczej wiedzy będą pojawiające się kwitnące kwiaty i pyszne owoce. Dziękujemy pracownikom Leroy Merlin za profesjonalne, ciekawe zajęcia przyrodnicze oraz pamiątkowe upominki.

Zobacz galerię obrazków z wiadomości- kliknij link

W dniach 6-7 maja klasa 2 ds i 2 sk wyjechały na wycieczkę krajoznawczą w Góry Świętokrzyskie. Już po drodze czekało na nas wiele atrakcji. Pierwszym przystankiem było Muzeum Zabawek w Kielcach, gdzie podziwialiśmy eksponaty zabawek od czasów II wojny światowej po czasy współczesne. W tym samym mieście braliśmy również udział w warsztatach origami, na których składaliśmy żurawie. W godzinach popołudniowych zakwaterowaliśmy się w ośrodku i po smacznym obiedzie udaliśmy się do parku linowego. W tym dniu mieliśmy również czas na gry i zabawy sportowe, integrację przy wieczornym ognisku oraz wyczekiwaną przez wszystkich dyskotekę, na której dzieciaki tańczyły do ostatnich sił. 

Drugi dzień rozpoczęliśmy od pożywnego śniadania i ruszyliśmy do centrum archeologicznego, które mogliśmy nie tylko zwiedzać, ale również cofnąć się w czasie i zakosztować stylu życia naszych przodków. Zwieńczeniem wyjazdu był przejazd na ruiny zamku w Chęcinach, gdzie oczywiście nie obeszło się bez zakupu pamiątek.

Nasz dwudniowy wyjazd był dla wszystkich wielkim przeżyciem, ale i dawką pozytywnej energii oraz źródłem nowych doświadczeń. Już z niecierpliwością czekamy na kolejną wycieczkę w klasie trzeciej.

9 maja- szkolna akcja sprzątania świata. Uczniowie klasy IIIsj z zaangażowaniem i przejęciem sprzątali dziś Ziemię w jednym z najbardziej im bliskim miejscu - w terenie wokół szkoły. Wszystko lśni.

W minionych dniach członków szkolnego zespołu ISKIERKI spotkała wielka radość albowiem otrzymali oni zupełnie nowe, pięknie skrojone, uszyte na miarę stroje regionalne. Zakupu dokonano dzięki otrzymanej na działalność zespołu dotacji MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI, jaką przyznano nam na rok 2016. 
 
Jesteśmy szczęśliwi, że udało nam się otrzymać to dofinansowanie, bo dzięki niemu występy ISKIEREK staną się jeszcze większą przyjemnością; już nie tylko dla ucha, ale również dla oka. 
 
Poniżej kilka zdjęć z pierwszego występu artystycznego w nowych strojach, na uroczystej V Gali Wojewódzkiego Konkursu "Ratowanie zabytków naszej małej ojczyzny".

 

      W dniu 22.05.2015r. uczniowie klas pierwszych wzięli udział w wyjeździe do PGL LP Nadleśnictwa Kędzierzyn. Wspaniale przygotowana przez pracowników nadleśnictwa oferta edukacyjna umożliwiła naszym uczniom zapoznanie się z ciekawymi wystawami przyrodniczymi, gdzie podziwiali eksponaty leśnych zwierząt, owadów oraz roślin, a także obejrzenie filmu przyrodniczego w nowoczesnej sali audio – wizualnej. Zwieńczeniem dnia pełnego leśnych niespodzianek była przejażdżka powozem konnym po dróżce wgłąb lasu oraz ognisko przygotowane przez leśniczych, podczas którego dzieci mogły wsłuchiwać się w dźwięki muzyki granej na dużych rogach myśliwskich. Wycieczka w to magiczne miejsce jakim są Lasy Państwowe w Nadleśnictwie Kędzierzyn pozostanie na długo w naszej pamięci, dlatego w imieniu uczniów  DZIĘKUJEMY wszystkim pracownikom tego miejsca za przygotowanie dla nas niezwykłej lekcji o lesie i wielu atrakcji.

GALERIA ZDJĘĆ

      W kwietniu  dzieci z najmłodszych  klas spotkały się z pracownikami Schroniska dla Zwierząt w Gliwicach Sośnicy - z Panią Basią Malinowską i Panią Dorotą Jasińską. Naszym gościem był również rzecznik prasowy MZUK Gliwice Pani Marzena Sosnowska. Podczas pogadanki uczniowie  dowiedzieli się, jak prawidłowo opiekować się pupilami w domu, czym je należy karmić oraz jak udzielić pomocy znalezionym zwierzakom. Nie obyło się też bez łez wzruszenia opiekunów schroniska, gdy okazało się, że jeden ze  „schroniskowych” piesków został adoptowany  kilka tygodni wcześniej przez ucznia klasy II JS. Na spotkaniu dzieci przekazały również zebraną karmę dla mieszkańców schroniska.

GALERIA ZDJĘĆ

PNWM

Gościmy

Odwiedza nas 86 gości oraz 0 użytkowników.