Gimnazjum

Spis treści

Co przygotowaliśmy dla Ciebie na trzy lata nauki?

 • tygodniowo 5 godzin języka niemieckiego;
  • w grupach maksymalnie 15-osobowych;
  • obowiązuje podręcznik skorelowany z europejskim systemem opisu kształcenia językowego;
  • obowiązuje naukę posługiwania się językiem niemieckim w zakresie przedmiotów ogólnokształcących ze szczególnym uwzględnianiem zagadnień potrzebnych Ci teraz i w przyszłości, a także tematów i wymagań  egzaminu gimnazjalnego i matury;
 • naukę historii, geografii, techniki, informatyki i matematyki z elementami języka niemieckiego (20% czasu lekcji w języku niemieckim)
 • 2 godziny języka angielskiego w 3-letnim cyklu nauczania
  • w trzeciej klasie cykl minimum pięciu próbnych egzaminów gimnazjalnychzarówno w części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej, jak i językowej (nowy egzamin obowiązujący od 2009 roku)
  • zgodnie z nową podstawą programową oraz rozporządzeniem o ramowych planach nauczania w klasie trzeciej sam będziesz mógł wybrać, który język obcy będziesz zdawał na egzaminie gimnazjalnym.

NASZA SZKOŁA JEST SZKOŁĄ PUBLICZNĄ, A WIĘC NIEODPŁATNĄ

A także:

 • koła zainteresowań,
 • zajęcia sportowe w Uczniowskim Klubie Sportowym Milenium (sekcja piłki nożnej, siatkowej, unihokeja i beach soccera),
 • zaopatrzony w gorące kanapki, soki i owoce sklepik szkolny,
 • międzysemestralne i letnie wyjazdowe warsztaty językowo – sportowe łączące odpoczynek i naukę języka niemieckiego,
 • wymianę z uczniami z krajów niemieckojęzycznych,
 • pozalekcyjne wyjazdy na imprezy kulturalne i turystyczne,
 • zagraniczne wyjazdy turystyczne.

Sukcesy:

 • corocznie nasi uczniowie znajdują się wśród laureatów przedmiotowych konkursów województwa śląskiego,
 • nasi uczniowie z powodzeniem startują w różnych konkursach językowych, przedmiotowych i sportowych, zajmując wysokie lokaty,
 • nasi absolwenci bez problemów są przyjmowani do najlepszych w Gliwicach szkół średnich,
 • od lat współpracujemy ze szkołą niemiecką, dwa razy w roku odbywają się wymiany młodzieży z naszych szkół,
 • w naszej szkole realizowane są autorskie programy nauczania oraz innowacje pedagogiczne,
 • w bieżącym roku szkolnym nawiązaliśmy współpracę ze szkołą z Schengen w Luksemburgu,
 • uczniowie dyslektyczni mają zapewnioną opiekę pedagoga oraz nieodpłatne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów,
 • jesteśmy Szkołą Partnerską Republiki Federalnej Niemiec.

WYNIKI ZEWNĘTRZNEGO EGZAMINU UCZNIÓW KLASY III W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

  ŚLĄSK śr.% POLSKA śr.% GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE
część humanistyczna: język polski 62,36 62 70,08
część humanistyczna: historia i wiedza o społeczeństwie 57,79 58 60,06
część matematyczno-przyrodnicza: matematyka 47,07 48 50,2
część matematyczno-przyrodnicza: przedmioty przyrodnicze 58,52 59 61,15
część językowa - język niemiecki: poziom podstawowy 59,12 58 90,5
część językowa - język niemiecki: poziom rozszerzony 47,8 40 70,5
część językowa - język angielski: poziom podstawowy 64,10 63 80,3
część językowa - język angielski: poziom podstawowy 44,69 45 61,06

 


WYNIKI ZEWNĘTRZNEGO EGZAMINU UCZNIÓW KLASY III W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

  ŚLĄSK śr.% POLSKA śr.% GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE
część humanistyczna: język polski 65,99 65 75,36
część humanistyczna: historia i wiedza o społeczeństwie 66,92 61 69,76
część matematyczno-przyrodnicza: matematyka 46,63 47 56,25
część matematyczno-przyrodnicza: przedmioty przyrodnicze 49,91 50 60,85
część językowa - język niemiecki: poziom podstawowy 57,63 57 87,65
część językowa - język niemiecki: poziom rozszerzony 36,30 33 75,20
część językowa - język angielski: poziom podstawowy 64,09 63 81,66
część językowa - język angielski: poziom podstawowy 45,61 46 74,50

WYNIK ZEWNĘTRZNEGO EGZAMINU UCZNIÓW KLASY III  W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

  ŚLĄSK POWIAT GLIWICKI GLIWICE GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE
 część humanistyczna  25,41  26,31  26,30 26,95
 część matematyczno-przyrodnicza  23,44  23,00  24,24 23,05
 część językowa - język niemiecki  32,45  26,84  30,69 32,33

WYNIK ZEWNĘTRZNEGO EGZAMINU UCZNIÓW KLASY III  W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

  POLSKA ŚLĄSK GLIWICE GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE
część humanistyczna   30,34  30,88  30,94 31,54
część matematyczno-przyrodnicza  23,90  23,65  24,74 28,51
część językowa - język niemiecki  29,36  30,12  34,01 39,86

Dane o wynikach pochodzą ze stron Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie oraz Centralnej Komisji egzaminacyjnej w Warszawie.


WYNIK ZEWNĘTRZNEGO EGZAMINU UCZNIÓW KLASY III  W ROKU SZKOLNYM 2008/2009

  POLSKA ŚLĄSK GLIWICE GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE
część humanistyczna 31,67  31,98 32,65 34,9
część matematyczno-przyrodnicza 26,03  25,84 26,18 28,8
część językowa - język niemiecki 33,03  33,73 35,24 42,9

Dane o wynikach pochodzą ze stron Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie oraz Centralnej Komisji egzaminacyjnej w Warszawie.


WYNIK ZEWNĘTRZNEGO EGZAMINU UCZNIÓW KLASY III  W ROKU SZKOLNYM 2007/2008 

  Średni wynik naszych uczniów Średni wynik ogólnopolski
część humanistyczna 36,2 31,14
część matematyczno-przyrodnicza 29,9 26,96

WYNIK ZEWNĘTRZNEGO EGZAMINU UCZNIÓW KLASY III  W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

  Średni wynik naszych uczniów Średni wynik ogólnopolski
część humanistyczna  34,8 31,5
część matematyczno-przyrodnicza
29,0
25,3

WYNIK ZEWNĘTRZNEGO EGZAMINU UCZNIÓW KLASY III  W ROKU SZKOLNYM 2005/2006 

  Średni wynik naszych uczniów Średni wynik ogólnopolski
część humanistyczna 38,38 31,71
część matematyczno-przyrodnicza 30,75 23,85

Najlepsi absolwenci Gimnazjum Dwujęzycznego

 • 2004r. Anna Ruda, Wojciech Frycz
 • 2005r. Krzysztof Tytkowski
 • 2006r. Donata Holubek
 • 2007r. Klaudia Haida
 • 2008r. Aleksandra Siciarz
 • 2009r. Magdalena Śmigiel
 • 2010r. Magdalena Szczepkowska
 • 2011r. Agata Goldman 

PNWM

Gościmy

Odwiedza nas 71 gości oraz 0 użytkowników.