Gimnazjum

Spis treści

Co przygotowaliśmy dla Ciebie na trzy lata nauki?

 • tygodniowo 5 godzin języka niemieckiego;
  • w grupach maksymalnie 15-osobowych;
  • obowiązuje podręcznik skorelowany z europejskim systemem opisu kształcenia językowego;
  • obowiązuje naukę posługiwania się językiem niemieckim w zakresie przedmiotów ogólnokształcących ze szczególnym uwzględnianiem zagadnień potrzebnych Ci teraz i w przyszłości, a także tematów i wymagań  egzaminu gimnazjalnego i matury;
 • naukę historii, geografii, techniki, informatyki i matematyki z elementami języka niemieckiego (20% czasu lekcji w języku niemieckim)
 • 2 godziny języka angielskiego w 3-letnim cyklu nauczania
  • w trzeciej klasie cykl minimum pięciu próbnych egzaminów gimnazjalnychzarówno w części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej, jak i językowej (nowy egzamin obowiązujący od 2009 roku)
  • zgodnie z nową podstawą programową oraz rozporządzeniem o ramowych planach nauczania w klasie trzeciej sam będziesz mógł wybrać, który język obcy będziesz zdawał na egzaminie gimnazjalnym.

NASZA SZKOŁA JEST SZKOŁĄ PUBLICZNĄ, A WIĘC NIEODPŁATNĄ

A także:

 • koła zainteresowań,
 • zajęcia sportowe w Uczniowskim Klubie Sportowym Milenium (sekcja piłki nożnej, siatkowej, unihokeja i beach soccera),
 • zaopatrzony w gorące kanapki, soki i owoce sklepik szkolny,
 • międzysemestralne i letnie wyjazdowe warsztaty językowo – sportowe łączące odpoczynek i naukę języka niemieckiego,
 • wymianę z uczniami z krajów niemieckojęzycznych,
 • pozalekcyjne wyjazdy na imprezy kulturalne i turystyczne,
 • zagraniczne wyjazdy turystyczne.

Sukcesy:

 • corocznie nasi uczniowie znajdują się wśród laureatów przedmiotowych konkursów województwa śląskiego,
 • nasi uczniowie z powodzeniem startują w różnych konkursach językowych, przedmiotowych i sportowych, zajmując wysokie lokaty,
 • nasi absolwenci bez problemów są przyjmowani do najlepszych w Gliwicach szkół średnich,
 • od lat współpracujemy ze szkołą niemiecką, dwa razy w roku odbywają się wymiany młodzieży z naszych szkół,
 • w naszej szkole realizowane są autorskie programy nauczania oraz innowacje pedagogiczne,
 • w bieżącym roku szkolnym nawiązaliśmy współpracę ze szkołą z Schengen w Luksemburgu,
 • uczniowie dyslektyczni mają zapewnioną opiekę pedagoga oraz nieodpłatne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów,
 • jesteśmy Szkołą Partnerską Republiki Federalnej Niemiec.

PNWM

Gościmy

Odwiedza nas 156 gości oraz 0 użytkowników.