DSD

Deutsches Sprachdiplom (DSD) jest wspólnym przedsięwzięciem Federalnego Urzędu Administracji Niemiec i krajów związkowych. Od 2008 roku dzięki inicjatywie: Szkoły: Partnerzy przyszłości wszystkie szkoły DSD należą do grona ponad tysiąca szkół objętych patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

Historia rozwoju DSD

Program DSD jest realizowany w Polsce od 1997. Przez wiele lat brały w nim udział tylko licea. Nareszcie dołączyły do programu także gimnazja. W ciągu 13 lat dyplom uzyskało niemal 8,5 tys. uczniów. Obecnie egzaminy DSD przeprowadzane są w 75 szkołach. Na podkreślenie zasługuje fakt, że Polska należy do państw realizujących program DSD z największym powodzeniem na całym świecie.

Realizacja programu DSD

Program DSD realizowany jest w gimnazjach i liceach, które po spełnieniu określonych kryteriów zostały przyjęte do grona szkół partnerskich Republiki Federalnej Niemiec i otrzymały zezwolenie na przeprowadzanie egzaminu DSD. Szkoły te, w ścisłej współpracy z Centralą Szkolnictwa Zagranicznego, przez trzy lata intensywnej nauki przygotowują uczniów do egzaminu. Gimnazjaliści zdają DSD I na poziomie B1, a uczniowie liceum - DSD II na poziomie C1.

Jak wygląda egzamin DSD?

Egzamin DSD składa się z czterech części:

 • komunikacji pisemnej
 • komunikacji ustnej
 • rozumienia tekstu czytanego
 • rozumienia tekstu słuchanego

Test pisemny sprawdzany jest w Niemczech, a egzamin ustny przez nauczycieli uczących języka niemieckiego i koordynatora ze strony niemieckiej.

Jakie korzyści niesie ze sobą egzamin DSD?

 • Możliwość uzyskania biegłej znajomości języka niemieckiego, poświadczonej dyplomem DSD I na poziomie A2/B1 w gimnazjum, DSD II na poziomie B2/C1 w liceum, uznawanym we wszystkich krajach europejskich.
 • W trakcie trwania nauki w klasach przygotowujących do egzaminu DSD wyróżniający się uczniowie mają możliwość skorzystania z wakacyjnych kursów językowych w Niemczech.
 • Uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów związanych z przystąpieniem do egzaminu. Jest on finansowany przez Republikę Federalną Niemiec.
 • Egzamin przeprowadzany jest tylko w licencjonowanych szkołach partnerskich Republiki Federalnej Niemiec, i przystąpić do niego mogą jedynie uczniowie tych szkół.
 • Posiadanie dyplomu DSD zwiększa szanse na rynku pracy nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, stanowi wiarygodne potwierdzenie bardzo dobrej znajomości języka obcego dla przyszłego pracodawcy.
 • Dyplom DSD B2/C1 uprawnia do studiowania w Niemczech, Austrii, Szwajcarii a nawet Holandii bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu językowego.
 • Przydatność studentom polskich uczelni, którzy ubiegać się będą o stypendium w Niemczech.

Polecamy:

Honorowy patronat nad programem DSD

Dyplom DSD

Program Pasch-net

ZfA

DSD - Modalsatz

List MEN

Terminarz 2018

13 marca 2018 r. - egzamin pisemny

14-15 marca 2018 r. - egzamin ustny

 

PNWM

Gościmy

Odwiedza nas 86 gości oraz 0 użytkowników.