Doradca zawodowy

 Szkolny doradca zawodowy

 Ewa Radlak

zaprasza uczniów w niżej wymienionych terminach: