Bezpieczeństwo w sieci

PROGRAM EDUKACYJNY
GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
„Twoje dane – twoja sprawa.

Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.


Zagadnienia związane z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności powinny znaleźć odzwierciedlenie w programach szkolnych. Są one bardzo istotne we współczesnym świecie. Odpowiednia wiedza i kształtowanie właściwych nawyków wśród uczniów, pozwoli im uniknąć wielu niebezpieczeństw. Potrzeby te zaspakaja program edukacyjny „Twoje dane – twoja sprawa”.


Program ten został opracowany i wdrożony w wyniku współpracy Gliwickiego Ośrodka metodycznego oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Projekt obejmuje realizację zadań w obszarze działań edukacyjnych na rzecz podnoszenia poziomu świadomości w zakresie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych.


Głównym celem tej inicjatywy jest poszerzenie oferty edukacyjnej szkół o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności, a w szczególności:

  • wzrost wiedzy nauczycieli o regulacjach dotyczących ochrony danych osobowych w Polsce,
  • podniesienie kompetencji nauczycieli w obszarze kształtowania wśród uczniów wiedzy i umiejętności związanych z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności,
  • poszerzenie oferty doskonalenia zawodowego nauczycieli o zagadnienia związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności,
  • poszerzenie warsztatu metodycznego nauczycieli i umożliwienie im wymiany doświadczeń związanych z realizacją przedmiotowych treści,
  • poszerzenie wiedzy uczniów na temat ochrony praw człowieka,
  • kształtowanie wśród uczniów świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej.

Szczegółowe informacje o programie: http://www.giodo.gov.pl/1520061/j/pl/

PNWM

Gościmy

Odwiedza nas 60 gości oraz 0 użytkowników.